Získejte za 90 minut 30 let zkušeností.Získat zde!

Klientské oddělení KFP

Tel.: 733 120 176
(po-pá 8:00-15:00)
Email: klient@kfp.cz

Aktuality

Knihovna

Ke stažení

Jsou mé investice v bezpečí?

Tuto otázku v současné době, kdy světu vládne bankovní krize a velké finanční instituce se otřásají v základech, slýcháme od našich klientů velmi často. Posíláme vám proto stručný přehled, který vám pomůže zjisit, zda jsou vaše investice v bezpečí.

 

Jsou mé investice v bezpečí?

Nedávno se mě na kurzu jeden účastník zeptal, ve kterých produktech nepřijde o peníze, pokud daná společnost (např. banka) zkrachuje. Petře, tady je odpověď... a nejen pro Vás.

1. Vklady v bankách (běžné účty, termínované vklady atd.) + stavební spoření

POJIŠTĚNY ze zákona. V případě krachu banky nebo stavební spořitelny klient od Fondu pojištění vkladů dostane 90 % vkladu, max. 25 000 € (tj. cca 600 000 Kč).

2. Vklady u penzijních fondů (penzijní připojištění)

NEPOJIŠTĚNY. Majetek v penzijním fondu není oddělen od majetku správce, a proto v případě krachu penzijního fondu se vklady klientů stávají součástí konkurzní podstaty. To znamená, že nejprve jsou uspokojeny všechny závazky fondu, a až pak je vyplacen majetek klientům. Pokud dluhy (závazky) fondu přesahují hodnotu majetku fondu, na klienty se v takovém případě už nedostane.

3. Vklady v otevřených podílových fondech (a zajištěných fondech)

NEPOJIŠTĚNY
, na rozdíl od penzijních fondů je ale majetek v otevřeném podílovém fondu oddělen od majetku správce. V případě krachu investiční společnosti se tak majetek v podílových fondech nestává součástí konkurzní podstaty, ČNB rozhodne o změně spravující investiční společnosti a investice jsou převedeny do jiné investiční společnosti.
V krajním případě může ČNB rozhodnout o prodeji majetku fondu. V takovém případě jsou prodány všechny akcie a další cenné papíry, které má fond ve svém portfoliu a to za aktuální tržní cenu a jednotlivé podíly jsou pak vyplaceny podílníkům. To znamená, že v naprosté většině případů investor dostane zpět aktuální hodnotu jeho investice. Nicméně krach fondu je téměř nemožný, protože jeho možnost zadlužit se je silně omezená zákonem a navíc podléhá státnímu dozoru.

4. Vklady u obchodníků s cennými papíry

POJIŠTĚNY. V případě krachu obchodníka s cennými papíry klient obdrží od Garančního fondu obchodníků s cennými papíry 90 % reálné hodnoty cenných papírů spravovaných obchodníkem (nebo hotovosti na účtu obchodníka), nejvýše však 20 000 €.

5. Kapitálové životní pojištění + investiční životní pojištění

NEPOJIŠTĚNO
. V případě krachu pojišťovny se nárok klienta stává součástí konkurzní podstaty. Přesahují-li závazky pojišťovny (vč. závazků vůči klientům) její majetek, pak mohou být nároky klientů kráceny, v nejhorším případě nemusí neobdržet vůbec nic. Dá se předpokládat, že v případě pojišťovny by mohlo dojít k převzetí závazků z pojistných smluv (pojistného kmene) jinou pojišťovnou a krach pojišťovny by tak nemusel nutně znamenat finanční ztrátu pro klienty.

6. Akcie akciové společnosti

NEPOJIŠTĚNY. Na rozdíl od dluhopisů majitelé akcií přicházejí na řadu až po uspokojení pohledávek všech ostatních věřitelů firmy, vč. majitelů dluhopisů. Peníze za své akcie tedy dostanou pouze v případě, je-li majetek zkrachovalé firmy vyšší než její dluhy. To je jeden z důvodů, proč jsou akcie rizikovější než dluhopisy.

7. Dluhopisy

NEPOJIŠTĚNY. V případě krachu akciové společnosti se nároky majitelů dluhopisů stávají součástí konkurzní podstaty, stejně jako ostatní nezaplacené pohledávky (např. zaměstnanců). Tyto pohledávky jsou uspokojovány z peněz získaných prodejem majetku společnosti (budovy, zásoby, stroje atd.). Uspokojeny mohou být až do výše 100 % nároku.

7. Akcie akciové společnosti

NEPOJIŠTĚNY. Na rozdíl od dluhopisů majitelé akcií přicházejí na řadu až po uspokojení pohledávek všech ostatních věřitelů firmy, vč. majitelů dluhopisů. Peníze za své akcie tedy dostanou pouze v případě, je-li majetek zkrachovalé firmy vyšší než její dluhy. To je důvod, proč jsou akcie rizikovější než dluhopisy.

Přeji všem, abyste tento tip nemuseli nikdy v praxi využít.

Karel Kořený

© KFP, 2008. Děkujeme, že ctíte autorská práva. Článek můžete kopírovat pouze v případě, že jej uveřejníte v plném rozsahu a jako zdroj uvedete webové stránky www.kfp.cz.

 
© 2006 - 2024 K.F.P. - všechna práva vyhrazena
Dotazy a připomínky: klient@kfp.cz
Programovali: SE-MO Data