HomeŘešení pro vásOdborné dovednostiInvesticePravidelné investování do podílovýc ...
Získejte za 90 minut 30 let zkušeností.Získat zde!

Klientské oddělení KFP

Tel.: 733 120 176
(po-pá 8:00-15:00)
Email: klient@kfp.cz

Aktuality

Knihovna

Ke stažení

Pravidelné investování do podílových fondů

Stejně tak jak jsme zvyklí ukládat peníze do různých finančních produktů jako je stavební spoření nebo například penzijní fond, existuje možnost pravidelně investovat do podílových fondů. V takovém případě se jedná o rozložení investice v čase, kdy podstatou každé pravidelné investice je tzv. „nakupování průměrem“.

Při pravidelném investování stejné částky je při poklesu hodnoty podílového listu nakupován větší počet listů. Samozřejmě platí to i obráceně, při nárůstu hodnoty podílového listu se těchto listů koupí méně. Z tohoto plyne, že se nevyplatí pravidelně investovat do fondů, které mají malý, ale „stabilní“ růst např. fond peněžního trhu.
Naopak nejlepší fondy k pravidelnému investování jsou fondy akciové a smíšené – obecně řečeno, tyto fondy slibují nejvyšší výnos a také jsou nejvíce volatilní. Právě kolísaní umožní nakoupit větší počet PL.

Výhody pravidelné investice

  1. Pravidelná investice je jedna z možností jak nahromadit zajímavý kapitál.
  2. Při pravidelném investování kolísání tolik nevadí, možná se dá říct, že je výhodou. (Narozdíl od jednorázového nákupu.)
  3. Jakékoliv pravidelné investování udržuje investorovy emoce „na uzdě“.
  4. Tato metoda je především vhodná pro investory, kteří nemají dostatek volných finančních prostředků na jednorázové zainvestování.
  5. Možnost nižší ceny za PL. (Investorovi se průměrují ceny PL, což může zajistit nižší cenu než u jednorázového nákupu.)

Příklad: Dva investoři se rozhodli investovat do stejného podílového fondu. Jeden z nich, pan Jednorázový, se rozhodl pro jednorázový nákup podílových listů a naopak pan Průměrný se rozhodnul každý měsíc investovat 100 USD. Jeho investice byly prováděny vždy jedenáctého v měsíci. Obě investice budeme sledovat na reálných datech na akciovém fondu U.S. Pioneer Fund. od 11. 12. 2001 do 2. 9. 2005, což je 45 úložek. Pan Průměrný tedy vloží 45krát 100 USD, což je  4 500 USD, a tak i pan Jednorázový nakoupil 11. 12. 2001 za 4 500 USD.
Vývoj hodnoty NAV (cena jednoho podílového listu) podílového fondu je vidět v grafu jako modrá linie. Dále je možné v grafu vidět jaký velký počet podílových listů bylo možné v jednotlivých dnech koupit a jak je tato hodnota závislá na hodnotě NAV fondu. Jedná se o růžovou linii.

Celkový stav obou investic k datu 2. 9. 2005 shrnuje tabulka, ceny jsou v USD.
Z tabulky lze vidět, že pan Průměrný nastřádal vetší počet podílových listů za pozorované období a dosáhl většího zisku, než pan Jednorázový. Tento fakt mu byl umožněn poklesem hodnoty PL v období květen 2002 až prosinec 2003. V tomto období nakupoval pan Průměrný více podílových listů a tak mohl dosáhnout vyššího zhodnocení.

Pan Jednorázový Průměrný
Počet PL 939,46 1000,65
cena 4 500,00 4 500,00
cena na PL 4,79 4,50
hodnota k 2.9.2005 4 828,81 5 143,33
zisk k 2.9.2005 328,81 643,33

Příklad je samozřejmě zjednodušen, nicméně dává pěknou představu o tom, jak  pravidelné investování funguje.

Mnoho úspěchů při investování přeje

Petr Vaněk

© KFP, 2006. Děkujeme, že ctíte autorská práva. Článek můžete kopírovat pouze v případě, že jej uveřejníte v plném rozsahu a jako zdroj uvedete webové stránky www.kfp.cz.

 
© 2006 - 2023 K.F.P. - všechna práva vyhrazena
Dotazy a připomínky: klient@kfp.cz
Programovali: SE-MO Data