HomeŘešení pro vásOdborné dovednostiInvesticeDluhopisy umí prodělávat. I nominál ...
Získejte za 90 minut 30 let zkušeností.Získat zde!

Klientské oddělení KFP

Tel.: 733 120 176
(po-pá 8:00-15:00)
Email: klient@kfp.cz

Aktuality

Knihovna

Ke stažení

Dluhopisy umí prodělávat. I nominálně

Minule jsme si představili výnosy akciových investic. Zdaleka pro ně neplatí, že vydělávají „něco kolem“ 10 % ročně. S dluhopisy je to podobné. Sice v průměru to byla 4 %, ale často také výrazně více či méně.

Ve svém minulém článku jsem analyzoval výnosy akciových investic. Dnes se zaměřím na dluhopisové investice.

U dluhopisových investic se uvádí očekávaný výnos kolem 4 % ročně nebo 1 % až 2 % nad inflaci.

Toto opět platí pro dlouhodobé průměry. Neznamená to, že by takové výnosy měla předvádět každá dluhopisová investice a v každé době.

V poslední době se můžeme setkat s výnosy dluhopisových fondů, které jsou daleko od ideálních průměrů. Například za rok 2012 jsme se setkávali s výnosy i nad 10 % za rok. Nyní v kurzovních lístcích fondů vidíme červená čísla. Od začátku roku jsou mnohé fondy ve ztrátě.

Kdykoli se objeví výnosy k 10 %, objevují se hlasy klientů a poradců o tom, jak jsou dluhopisové investice super a jak se jim krásně daří. Dluhopisové investice se doporučují jako hlavní složka portfolia a do kalkulaček výnosností se dávají optimistické výnosy. Jakmile se objeví záporné výnosy, poradci i klienti nad dluhopisy lámou hůl.

Jak ztráty, tak 10% výnosy jsou u dluhopisových investic běžné. Pojďme se na ně podívat zblízka.

Jakých výnosů dosáhly dluhopisy na rozvinutých trzích za posledních 100 let? Pokud budeme znát historii, nepřekvapí nás chování trhů ani v současnosti. To, co se děje na dluhopisových trzích, je normální a mnohokrát to na trhu již bylo. (Pozn.: Když budeme mluvit o dluhopisové investici, máme na mysli investici do státních 10letých dluhopisů v USA).

 V následující tabulce najdeme výnosy dluhopisů v minulosti:


Nominální výnosy dluhopisové investice (p.a.) za posledních 100 let (výnos 10letých státních dluhopisů USA). Zdroj: Shiller, vlastní výpočty

Průměrný roční výnos (aritmetický průměr ročních výnosů) je 5,1 % p.a. Roční investice v 50 % případů spadla do intervalu od 2,3 % do 6 %. To znamená, že v dalších 50 % případů se do tohoto intervalu netrefila.Výnosy v roce 2012, které byly přes 10 % ročně, nejsou tedy nic mimořádného. Výnosy přes 10 % za rok občas dluhopisy předvedou.

Proč jsou bondy bezpečnější

Jakých výnosů také mohou dluhopisové investice dosáhnout? Skoro vždy (v 98 % případů) výnos dluhopisové investice spadne do intervalu od – 7,3 % do 34 %. Ano, i dluhopisy mohou mít takto extrémní výnosy. I státní dluhopisy USA (tedy dluhopisy s nízkým kreditním rizikem) mohou spadnout o více než 7 % za rok. Jen stačí, aby razantně vyrostly úrokové sazby.

Pro dluhopisy není ani 3letý horizont úplně bezpečný. I při 3leté investici docházelo k poklesům.

Pro 5letou investici už začíná platit, že investice do dluhopisů je „bezpečná“. V 99 % případů tato investice po 5 letech skončila v zisku. V nominálním zisku, samozřejmě.

Pro dlouhodobější investice dochází k podobnému efektu jako v případě akcií. Interval možných výnosů se postupně zužuje. Postupně se odbourávají extrémy.

Ale i pro 20letou nebo 30letou investici jsme pořád velice daleko od průměru. Jsme daleko od výnosu 5 % p.a. To je dáno tím, že v různých dobách byly různé úrokové sazby. V některých dobách byly sazby standardně nízké, jindy vysoké a tyto nízké nebo vysoké sazby vydržely i několik desetiletí.

Nyní se nacházíme v době, kdy jsou úrokové sazby státních dluhopisů velice nízké. Nemůžeme tedy čekat, že v příštích 10 letech budou dluhopisy vynášet nějak zajímavě. V příští dekádě nás čekají výnosy, které budou z hlediska historie podprůměrné.

Historická data také ukazují, proč jsou dluhopisy považovány (na rozdíl od akcií) za bezpečnou investici. U dluhopisů nedochází k poklesům tak často. Například pro roční investici platí, že v 91 % případů končí v zisku. Ztrátu (i v ročním horizontu) investoři zaznamenají jen výjimečně. Pokud takovou ztrátu zaznamenají, bývá jen mírná a dluhopisy se z ní rychle vzpamatují. Investorům v jejich klidu pomáhá fakt, že fond stále drží dluhopisy, které mají nyní jen nižší hodnotu. Pokud je ale bude držet do konce, o peníze nepřichází. Navíc v dobách poklesu roste u dluhopisového fondu výnos do splatnosti. Ke špatné zprávě, že jejich investice je dočasně ve ztrátě, se ihned přidává dobrá zpráva. Investice bude vydělávat více.

Na 3letém horizontu dluhopisová investice vydělávala v 97 % případů a na 5letém dokonce v 99 % případů.

Díváme-li se na delší než 5letý horizont, dluhopisová investice vydělala vždy. Můžeme mít tedy mnoho příkladů z praxe, kdy jsme investovali do dluhopisů a „dobře to dopadlo“.

Poklesy na dluhopisových trzích nejsou zdaleka tak dramatické jako v případě akciových trhů, jak ukazuje následující tabulka:

Hodnota jedné investované Kč v různých horizontech

Hodnota investované koruny do dluhopisové investice
Nominální výnosy dluhopisové investice za posledních 100 let (výnos 10letých státních dluhopisů USA). Zdroj: Shiller, vlastní výpočty.

Z jedné investované koruny budeme mít „při nejhorším“ (v 1 % případů to bude ještě horší) po roce 0,93 Kč, po 3 letech 0,96 a po 5 letech 0,998 Kč. Tento pokles nevypadá nijak nebezpečně, zejména při srovnání s akciovými trhy.

A nakonec se ještě podívejme na výnosy peněžního trhu.

Peněžní trh

U peněžního trhu čekáme, že budeme vždy v kladných číslech. Pokud tedy máme pod peněžním trhem na mysli investice do vládních cenných papírů s minimálním kreditním rizikem a krátkou durací.

Výnosy investice do peněžního trhu (p.a.)

Výnosy investice do peněžního trhu
Nominální výnosy peněžního trhu (p.a.) za posledních 100 let (výnos 3mesíčních státních pokladničních poukázek USA). Zdroj: Shiller, vlastní výpočty.

Rozptyl roční investice hovoří o tom, jaké byly úrokové sazby v minulosti. Je vidět, že někdy byly sazby velice nízké. Pouze v řádech desetin procenta. Stejně, jako je tomu dnes. Jsou ale i doby, kdy úrokové sazby byly vysoké. Krátkodobé sazby byly přes 15 %. Takovéto sazby známe i z ČR někdy z let 1997 a 1998. Zde vidíme, že to nebylo pouze specifikum ČR, ale že sazby mohou být klidně nad 10 % i v rozvinuté ekonomice.

Nejtypičtější jsou sazby mezi 3,3 % a 5,9 %. Průměrný výnos je přitom 4,8 % p.a.

U peněžního trhu nastává to samé co u dluhopisů. I 10leté výnosy mají poměrně velký rozptyl. Je to proto, že nízké nebo vysoké sazby mohou zůstat v ekonomice poměrně dlouhou dobu.

Petr Syrový, analytik KFP
Článek vyšel v časopise Profi poradenství & finance.

 

© KFP, 2013. Děkujeme, že ctíte autorská práva. Článek můžete kopírovat pouze v případě, že jej uveřejníte v plném rozsahu a jako zdroj uvedete webové stránky www.kfp.cz.

 
© 2006 - 2023 K.F.P. - všechna práva vyhrazena
Dotazy a připomínky: klient@kfp.cz
Programovali: SE-MO Data