HomeŘešení pro vásOdborné dovednostiInvesticeSkryté nebezpečí zdánlivě bezpečnýc ...
Získejte za 90 minut 30 let zkušeností.Získat zde!

Klientské oddělení KFP

Tel.: 733 120 176
(po-pá 8:00-15:00)
Email: klient@kfp.cz

Aktuality

Knihovna

Ke stažení

Skryté nebezpečí zdánlivě bezpečných investic

Hodnotit investici podle nominálních výnosů může být nebezpečné. Při investici na důchod na 10 nebo 20 let totiž musíte sledovat reálnou hodnotu investic - kolik si za své peníze opravdu koupíte.

Tento článek je 3. dílem seriálu o výnosech investic – zde najdete první díl a druhý díl.

Za bezpečné jsou považovány investice do peněžního trhu nebo do dluhopisů. Kdo chce bezpečí, měl by volit dluhopisové strategie.

To je pravda, ale pouze částečně. Dluhopisové strategie jsou bezpečné proto, že jejich hodnota příliš nekolísá. A pokud přece jen dluhopisové investice prodělají a klesnou, dostávají se do 3 až 5 let na své. Poklesy jsou v porovnání s akciemi mělké a krátkodobé.

Co když ale budeme pod pojmem riziko chápat to, že nebudeme mít dostatek prostředků v důchodu? Co když pro nás bude rizikem, že celý život pravidelně investujeme a nakonec skončíme ve ztrátě?

Pro dlouhodobé investice je rizikem ne nominální hodnota, ale reálná hodnota. Hodnota, která zohledňuje i růst cen, tedy inflaci.

Jak je to s dluhopisy a jejich překonáváním inflace? Pro simulaci dluhopisových výnosů jsme použili státní dluhopisy USA. Na trhu je samozřejmě možné koupit dluhopisy s vyšším rizikem a tím pádem i s vyšším očekávaným výnosem.

Výnosy dluhopisové investice nad inflaci (p.a.)

Reálné výnosy dluhopisové investice
Reálné výnosy dluhopisové investice (p.a.) za posledních 100 let. (Výnos 10letých státních dluhopisů USA). Zdroj: Shiller, vlastní výpočty

Jaká jistota?

Když jsme se zabývali nominálním zhodnocením dluhopisů, došli jsme k tomu, že poklesy nejsou moc hluboké a ceny se rychle vrací zpět. Pro reálnou hodnotu investice to neplatí.

S prodlužující se dobou investice sice klesají extrémní výnosy. Stále se ale nemůžeme dostat s velkou mírou jistoty do kladných hodnot. Ani když budeme investovat 20 nebo 30 let, nemáme „jistotu“, že skončíme v zisku. Například 20letá investice skončí v 50 % případů v intervalu od -0,2 % do 4,4 % p.a. To znamená, že 1/4 případů končila ve ztrátě.

Může se tedy lehce stát, že si chceme uložit naše vydělané peníze na důchod a hledáme velkou jistotu, velké bezpečí. Zvolíme si dluhopisovou strategii a po 30 letech se nestačíme divit. Hodnota naší investice sice nominálně vzrostla. Na účtu vidíme vysokou částku. Moc si za ní ale nekoupíme.

Akciové strategie jsou „bezpečné“

I pro akciové investice platí, že v průměru překonávají inflaci. Průměrně vítězí o 6 % až 8 %. Opět je zde kouzelné slovíčko „průměrně“.

Výnosy akciové  investice (p.a.)

Reálné výnosy akciové investice
Reálné výnosy akciové investice (p.a.) za posledních 100 let. (Výnos indexu S&P500 včetně dividend). Zdroj: Shiller, vlastní výpočty

Samozřejmě platí, že po roce může být hodnota investice jakákoli. Může hodně vydělat (přes 50 %), může také hodně prodělat (skoro 40 %).

To platí pro roční investici. Pokud dáme investici více času, začne platit to, že dobré roky se zprůměrují s těmi horšími. Akciové investice mají někdy špatné roky a někdy dobré roky. Nemůžeme ale čekat zázrak už za 3 roky nebo 5 let. Na 10letém horizontu už ale platí, že 50 % případů končí v intervalu od 3,3 % p.a. do 10,4 % p.a. V zisku končíme ve  většině případů. Pouze 12 % případů skončilo ve ztrátě. Na 10letém horizontu tedy zdaleka nemáme jistotu, že překonáme inflaci. Máme ale velkou šanci, že se nám to podaří.

Na 15letém horizontu byla šance na překonání inflace asi 95 %, na 20letém a delším se povedlo inflaci překonat vždy.

30letá investice (v 99 % případů) vydělala alespoň 3,2 % p.a. To v horizontu 30 let znamená, že se hodnota investice 2,5násobně zvětší.

Akcie jsou daleko lepším bojovníkem s inflací než dluhopisy. Pokud chceme odkládat peníze např. na důchod na 20 a více let, jsou akcie bezpečnější než dluhopisy. Bezpečnější v tom smyslu, že máme větší šanci překonat inflaci a dosáhnout reálného zhodnocení.

V dlouhodobých strategiích jsou akcie kvůli bezpečí

Zajímavé je přímé srovnání investice do akcií a dluhopisů na 10, 20 a 30 let.

Rozložení výnosů 10leté investice

Už u 10leté investice je vidět, že „výjimečně špatný“ výsledek (1 % nejhorších výsledků) je v obou případech srovnatelný. U dluhopisů dokonce riskujeme více, protože minimální hodnota investice byla 62 000 z investovaných 100 000. U akcií byla minimální hodnota 67 000. Pokud měříme riziko způsobem „co nejhoršího se může stát“, pak dluhopisy jsou v reálném vyjádření rizikovější než akcie.

U akcií je navíc spousta pozitivních scénářů, kdy se akciím daří nadprůměrně a díky tomu přináší několikanásobek původně investované částky. Pod pojmem „dobré“ výsledky máme na mysli 25 % nejlepších případů. S tím, že úplné rekordmany v grafu neukazujeme, protože bychom se dostali na taková čísla, které by v grafu nebyla dobře vidět.

Rozložení výnosů 20leté investice

Pro 20letou investici platilo, že v minulosti překonala inflaci, což se o dluhopisové investici říci zdaleka nedalo. I výjimečně špatná období pro akciové trhy znamenala, že investice končila v kladných číslech. Sice jen na hodnotě 113 000 Kč při 100 000 investovaných korunách, ale v zisku.

To se o dluhopisové investici zdaleka říci nedá. Když jsme trefili výjimečně špatné období, skočila naše investice na hodnotě 64 000 Kč (v 1 % nejhorších případů). Když jsme trefili jen „špatné“ období (nejhorších 10 % případů), skončili jsme na hodnotě 80 000 Kč.

Hodnota akciové investice se typicky (v 50 % případů) pohybuje od 2,4násobku do 5,4násobku. A když máme trochu štěstí na období, umí nám ze 100 000 Kč udělat třeba přes půl milionu.

Graf pro 20letou investici hezky ukazuje, jaké riziko podstupujeme, pokud si zvolíme akciovou nebo dluhopisovou investici. Investice do akcií už je poměrně „bezpečná“. (Opět pozor na to, jak chápeme slovo bezpečně.)

Rozložení výnosů 30leté investice

Pro 30letou investici platí vše, co jsme si řekli o 20leté investici. Jen trendy jsou ještě výraznější.

Pro dluhopisy bychom se zdráhali použít slovo „bezpečná“, zatímco akciová investice nikdy nezklamala. Nejhorší výsledek, jakého dosáhla, je „jen“ 2,6násobek počáteční investice. Typické výsledky jsou takové, že z počátečních 100 000 Kč bylo za 30 let od 450 do 950 tisíc.

Shrnutí

Jestli hledáte bezpečnou dlouhodobou investici, neměli byste opomíjet akciové investice. Akcie v minulosti dávaly větší šanci na překonání inflace. Dluhopisy mají vysoké riziko toho, že nepřekonají inflaci a dosáhnout tak záporných reálných výnosů. Při investici do dluhopisů se peníze často znehodnotily (ve 20 % až 30 % případů). Toto riziko se nedá dobře rozložit v čase, protože úrokové sazby byly dlouhodobě nižší, než kolik činila inflace.

Portfolio obsahuje akciovou složku ne proto, aby se dosáhlo vyšších výnosů, ale proto, aby se snížilo riziko. Riziko reálné ztráty z investice.

Pro akciové investice samozřejmě platí, že v horizontu 1, 3, 5 nebo 10 let mohou významně ztratit. Pokud tedy pro někoho je rizikem kolísání hodnoty investice, pak jsou pro něj akcie samozřejmě rizikové.

Petr Syrový, analytik KFP
Článek vyjde v prosincovém vydání časopisu Profi FP.

 

© KFP, 2013. Děkujeme, že ctíte autorská práva. Článek můžete kopírovat pouze v případě, že jej uveřejníte v plném rozsahu a jako zdroj uvedete webové stránky www.kfp.cz.

 
© 2006 - 2024 K.F.P. - všechna práva vyhrazena
Dotazy a připomínky: klient@kfp.cz
Programovali: SE-MO Data