HomeŘešení pro vásOdborné dovednostiInvestice3 klíčová pravidla pro bezpečné inv ...
Získejte za 90 minut 30 let zkušeností.Získat zde!

Klientské oddělení KFP

Tel.: 733 120 176
(po-pá 8:00-15:00)
Email: klient@kfp.cz

Aktuality

Knihovna

Ke stažení

3 klíčová pravidla pro bezpečné investování

Elitní poradce se pozná – mimo jiné – podle systému, který používá pro své klienty při investování. V dnešním článku vám hlavní analytik KFP Mgr. Petr Syrový €FATM ukáže, proč je dobré takový systém mít a jaká jsou jeho tři klíčová pravidla.

Klienti i poradci si myslí, že dobrý investiční poradce musí svými výnosy překonávat trh. Není to ale pravda. Nemusí překonávat trh. Úplně stačí, když pomůže klientům splnit jejich cíle. Běžní investoři totiž za trhem velmi výrazně zaostávají a výnosy z investic jim ke splnění cílů nepomohou.

Investoři jsou zbytečně aktivní

Co má dělat investor, aby byl úspěšný v oblasti investic?

Představa většiny investorů je taková, že je potřeba neustále sledovat finanční trhy. Je potřeba sledovat důležité ekonomické veličiny jako je HDP, úrokové sazby nebo kurzy měn. Na tyto události se musí reagovat a podle nich přizpůsobovat svoji investiční strategii. Pokud jsme dobří, máme možnost trh překonat a vydělat nějaké peníze navíc.

Dobrý investor by také mohl využívat nějakých osvědčených pravidel, jako je lednový efekt nebo burziánské pravidlo „sell in may and go away“. Případně že by měl prodat, když trhy dosáhly vrcholu.

Toto je bohužel mylná představa mnoha investorů a mnoha investičních poradců. Trhy totiž přinášejí nové zprávy každý den a přílišná aktivita investicím škodí. Zdaleka není dobré reagovat na každou zprávu, kterou trh přinesl.

Investoři nakupují v dobách růstu

Známe poučky, že bychom měli nakupovat v dobách, kdy jsou ceny nízko a prodávat v dobách, kdy jsou ceny vysoko. Možná si myslíme, že to tak děláme.

Pravda je ale taková, že investoři, podléhají emocím. Více investují do akciových strategií v době, kdy trhy rostou. A naopak v době, kdy trhy klesají, je přiliv investic malý. Dokonce odkupy z fondů převládají nad novými nákupy.

Že tomu tak opravdu je, ukazuje graf 1. 


Graf 1: Zdroj www.DGFI.com
Graf porovnává přítoky peněz do akciových fondů a výkonnost trhů. Pokud trhy klesají, peníze z fondů odtékají a naopak.

V dobách, kdy trhy rostou, poskytují investicím média pozitivní reklamu a více se hovoří o té příjemnější stránce investic – o výnosech. V této pozitivní atmosféře se investice lépe poradcům prodávají, klienti raději kupují. Pokud někdo odkládá nákup a cena roste, je trhem hnán k aktivitě. Vidí, že na svém váhání tratí.

V dobách poklesů média samozřejmě informují o odvrácené tváři investic – o riziku. V této atmosféře je pro poradce těžší nabízet klientům investice. Někteří poradci v těchto dobách investice raději nedoporučují vůbec. A trhy jim jakoby dávají krátkodobě za pravdu, protože poradce vždy může říci: „Ještě že jsem před rokem nikomu investice nedoporučil.“

Trhy vždy mají k poklesu nějaký důvod. Neklesají bez příčiny. V dobách poklesu se na trhu objevují problémy - ekonomické nebo politické. Poradci v těchto dobách dávají klientům vyhýbavé doporučení – počkejme, až se situace stabilizuje. Tím ale jinými slovy říkají, „počkejme si na vyšší ceny“.

Emoce tedy ovlivňují čas nákupu u daleko větší skupiny investorů, než to na první pohled vypadá. Jev je tak masivní, že je dokonce dobře měřitelný.

Klienti výrazně zaostávají za trhem

Richard Bernstein zkoumal výnosy různých druhů aktiv a výnos průměrného investora. Došel k tomu, že průměrný investor velmi výrazně zaostával za výnosy drtivé většiny aktiv. Aktivita investorů a pokusy o časování trhu vedly k tomu, investoři dosáhli průměrného výnosu pouze něco málo přes 2 % p.a. (viz graf 2)

 

Kdyby nakoupili skoro jakékoli aktivum a to jen trpělivě drželi, dopadli by lépe.

Jen pro srovnání: výnosy akciových trhů byly v daném období skoro 10 %, státní 10leté dluhopisy vynesly 6 % a dokonce peněžní trh (3-Month T-Bill) vynesl 2,5 %. Inflace ve sledovaném období byla kolem 2 % p.a.

Vliv výnosu na investici v horizontu 10 nebo 20 let je významný:


Tabulka ukazuje hodnotu investovaných 100 000 Kč za 10 nebo 20 let. Výnosy jsou nominální.

Řešení: Investujte podle systému

Abychom dobře zvládli vlastní (a klientovy emoce), potřebujeme investovat podle rozumu. Rozum v tomto případě reprezentuje systém, který jsme vymysleli a sestavili s chladnou hlavou. Systém, který jsme vymysleli v dobách, kdy s námi necloumaly emoce.

Než se elitní poradce pustí do práce s klienty, tak si určí pravidla, podle kterých bude radit. Určitě se nebude chtít spoléhat pouze na svůj cit a to u všech klientů a v každé době. Pravidla řeší, jak se budeme chovat, když trhy porostou nebo budu klesat. Budeme nakupovat více nebo méně akcií, když budou podle ukazatele P/E levné nebo drahé? Budeme nakupovat více nebo méně dluhopisů, když úrokové sazby budou na historických minimech?

Vlastní poradenství pak spočívá pouze v dodržování našich vlastních pravidel a v občasném doplnění pravidel podle našich zkušeností.

3 klíčová pravidla systému pro bezpečné investování

Elitní poradce se od ostatních poradců liší tím, že pro všechna svá rozhodnutí má systém. Tento systém je reprezentován nejprve finančním plánem (1), který má nastaveny jednotlivé alokace aktiv podle investičního profilu klienta podle časového horizontu. Finanční plán a alokace aktiv vede k tomu, že klientovi doporučí stejnou alokaci investice, bez ohledu na to, co se právě píše v novinách.

I reakce na vývoj na trzích se dá podchytit pravidly (2), která říkají, kdy máme investovat do akcií méně a kdy více. V emočně vypjatých dobách pouze zkontrolujeme, jestli se splnila pravidla pro převážení nebo podvážení akcií.

Dalším velice dobrým systémem, který nám pomůže zvládat emoce, je pravidelná investice (3). Pravidelná investice totiž běží pořád. Bez ohledu na to, jestli my se bojíme nebo nikoli. Pravidelná investice bohudíky nemá emoce.

Elitní poradce není úspěšný, když překoná trh. Elitní poradce je úspěšný, když pomůže klientovi splnit jeho cíle. A jak ukazuje studie, většina investorů není schopna dosahovat takových zhodnocení, aby jim investice pomáhaly cíle naplňovat.

Petr Syrový, €FATM
www.InvestElita.cz


P.S. Pokud ještě zvažujete vstup do kurzu KFP pro elitní poradce, který vás připraví na certifikaci pro titul €FATM - €uropean Financial AdvisorTM, máte posledních pár hodin. Zítra 1. 10. 2014 ve 24.00 hodin zavíráme! Příští ročník otevřeme až v říjnu 2015. Přihlaste se v dotazníku na www.investelita.cz/online/.

© KFP, 2014. Děkujeme, že ctíte autorská práva. Článek můžete kopírovat pouze v případě, že jej uveřejníte v plném rozsahu a jako zdroj uvedete webové stránky www.kfp.cz.

 
© 2006 - 2020 K.F.P. - všechna práva vyhrazena
Dotazy a připomínky: klient@kfp.cz
Programovali: SE-MO Data