HomeŘešení pro vásOdborné dovednostiInvesticeVztah úrokových sazeb a cen dluhopi ...
Získejte za 90 minut 30 let zkušeností.Získat zde!

Klientské oddělení KFP

Tel.: 733 120 176
(po-pá 8:00-15:00)
Email: klient@kfp.cz

Aktuality

Knihovna

Ke stažení

Vztah úrokových sazeb a cen dluhopisů: durace

Proč ceny dluhopisů kolísají? A které dluhopisy kolísají více?

Ceny dluhopisů závisí na požadovaném výnosu do splatnosti. Pokud rostou výnosy, klesají ceny. Kolísání závisí na době splatnosti dluhopisu – čím delší splatnost, tím vyšší citlivost. V dnešním článku pokračujeme v odborném seriálu "Co by měl znát elitní poradce".

Delší dluhopisy jsou citlivější na změnu sazeb

Příklad

Máme dva dluhopisy s nominální hodnotou 1000 Kč a s výnosem do splatnosti 2 % p.a, oba bezkupónové.
Každý dluhopis má ale jinou splatnost. Jeden má splatnost 1 rok, druhý má splatnost 5 let.

 
Splatnost
Nominální hodnota
Dnešní tržní cena
Výnos do splatnosti
1 rok
1 000 Kč
980 Kč
2%
5 let
1 000 Kč
906 Kč
2%
 
Aktuální cena dluhopisů odpovídá očekávaným výnosům1 .
Co se stane, když se najednou změní očekávané výnosy? Co když nyní nebudou investoři ochotni investovat do dluhopisů s výnosem 2 %, ale budou požadovat 3 % p.a.?
V tom případě poklesne cena dluhopisů. Roční dluhopis poklesne méně.
Proč?
Představme si, že máme oba dluhopisy. Oba nesly do splatnosti 2 % p.a. Všude jinde jsou ale výnosy 3 %. Naše dluhopisy nesou málo, na každém 1 % p.a. proděláváme za trhem. U ročního dluhopisu to nebude taková tragédie, rok to vydržíme a za rok si koupíme investici, která ponese více. U 5letého to bude větší problém. Ještě 5 let nám ponese nízký výnos.
Z tohoto pohledu je roční dluhopis „lepší“, 5letý „horší“. 5letý tedy klesne více než roční.

Stejné závěry dostaneme i v případě, že si spočítáme tržní cenu dluhopisu, pokud jsou požadované výnosy 3 % p.a. místo původních 2 % p.a. 
 
 
 
 
Tržní cena
 
Pokles ceny
 
Splatnost
Nominální hodnota
Původní
Nová
%
Výnos do splatnosti
1 rok
1 000 Kč
980 Kč
971 Kč
-10 Kč
-1,0%
3%
5 let
1 000 Kč
906 Kč
863 Kč
-43 Kč
-5,0%
3%
 

Vyšší požadované výnosy znamenají nižší cenu dluhopisu.
Při růstu výnosů o 1 procentní bod (ze 2 % na 3 %) klesly ceny dluhopisů:

•    Ročního o 1 %

•    5letého o 5 %

Pokles o 1 % a o 5 % není náhoda. Platí, že pokud požadovaný výnos dluhopisů vzroste o 1 procentní bod, cena dluhopisů klesá v závislosti na jejich splatnosti. (Přesněji ne na splatnosti, ale na duraci. V našem příkladu je splatnost a durace to samé.)


Závislost výnosu na sazbách v praxi funguje.

Závislost výnosů dluhopisových fondů na sazbách je velice úzká. Teoretické závěry nám potvrzuje i praxe. Viz graf.

Vývoj ceny podílového listu fondu NN (L) International Czech Bond (CZK) a výnosu státních dluhopisů.


Pokud výnosy státních dluhopisů klesaly, výrazně rostly ceny dluhopisových fondů. Podílníci si připisovali zajímavé výnosy. Ty ale nebyly dány tím, že by dluhopisy v portfoliu vyplácely vysoké kupóny, ale tím, že cena dluhopisů rostla. Kdykoli si pokles výnosů státních dluhopisů vybral oddechový čas a výnosy krátkodobě vzrostly, ihned na to reagovaly ceny dluhopisů poklesem.


Závislost je dobře vidět i na dalším grafu:


Praktické závěry

O tom, že se nemá investovat podle zpětného zrcátka, jsme již slyšeli mnohokrát. Toto pravidlo platí pro dluhopisy dvojnásob.

Růst ceny dluhopisů (a podílových listů) je způsoben poklesem výnosů dluhopisů. Ty samé dluhopisy kupujeme stále dráž a očekávané výnosy tak klesají. Jakmile výnosy začnou růst, padají ceny dluhopisů.

Čím delší durace dluhopisů, tím jsou na změny výnosů citlivější. V dobách, kdy se očekává růst úrokových sazeb, se doporučuje zkracovat duraci dluhopisového portfolia.


Petr Syrový, EFA, www.PripravnyKurzEFA.cz


1Na ročním dluhopisu vyděláme 20 Kč za rok, tedy 2%. Na 5letém vyděláme 94 Kč za 5 let, 10,4%, to je 2% p. a.

 

© KFP, 2015. Děkujeme, že ctíte autorská práva. Článek můžete kopírovat pouze v případě, že jej uveřejníte v plném rozsahu a jako zdroj uvedete webové stránky www.kfp.cz.

 
© 2006 - 2023 K.F.P. - všechna práva vyhrazena
Dotazy a připomínky: klient@kfp.cz
Programovali: SE-MO Data