HomeŘešení pro vásOdborné dovednostiInvesticeAkcie v portfoliu snižují riziko
Získejte za 90 minut 30 let zkušeností.Získat zde!

Klientské oddělení KFP

Tel.: 733 120 176
(po-pá 8:00-15:00)
Email: klient@kfp.cz

Aktuality

Knihovna

Ke stažení

Akcie v portfoliu snižují riziko

Akcie jsou brány jako riziková investice a dluhopisy se chápou jako investice bezpečná. Je to sice pravda, ale jen z části. Akcie a dluhopisy mají prostě jiný typ rizika. Nejnižšího rizika dosáhneme, pokud zvolíme v portfoliu kombinaci akcií a dluhopisů. Jen je otázkou, v jakém poměru.

Jak měřit riziko

        Měření rizik je celá řada. Finanční teorie měří riziko tzv. volatilitou neboli „sigmou“. Riziko měřené volatilitou dobře odpovídá tomu, co pod pojmem riziko chápou i nervy investorů. Pokud investice výrazně kolísá, drásá to nervy investora a je větší riziko, že investor podlehne a prodá. Pokud je kolísání investice jen velmi mírné, jsou nervy investora v klidu.
Výhodou tohoto přístupu k riziku je možnost jeho měření. Víme, kolik je sigma a můžeme tak poměřovat různé investice. Víme, která investice je rizikovější a která je méně riziková a o kolik.
V investiční teorii jsme často slyšeli, že s vyšším požadovaným výnosem roste i riziko investice. Praxe dává teorii za pravdu. Tento vztah se dá dobře ukázat na grafu výnosu a rizika.


Vztah výnosu a rizika pro různé investiční nástroje v období 10 let (2004 – 2014). Data platí pro trh USA. (Akcie – S&P500 TR, dluhopisy 10leté státní dluhopisy, peněžní trh 3měsíční pokladniční poukázky.)

        Každý investor by byl rád v tomto grafu vlevo nahoře. Rád by měl vysoké výnosy a nízké riziko. Snahou investorů je posun na tomto grafu vlevo nahoru. Aspoň o kousek. Chtějí dosáhnout co nejvyšších výnosů při daném riziku nebo chtějí dosáhnout co nejnižšího rizika při daném výnosu.
Často se mluví o tom, že si investor má vybrat, jestli chce vyšší výnos nebo nižší riziko. Že si má zvolit buď akcie nebo dluhopisy nebo peněžní trh.
Otázka ale nestojí buď akcie nebo dluhopisy. Otázka stojí: kolik máme mít akcií a kolik máme mít dluhopisů.

I dluhopisy mají riziko
 
        Dluhopisy jsou často brány jako taková zlatá střední cesta. Nabízí vyšší výnos než peněžní trh, ale stále nižší volatilitu.
I dluhopisy mají samozřejmě svá rizika. V našich úvahách se zatím držme pouze státních dluhopisů, kde je kreditní riziko minimální. Proto hlavním zdrojem rizika je riziko úrokové. Pokles úrokových sazeb znamená růst cen dluhopisů a růst úrokových sazeb znamená pokles cen dluhopisů.
Hodnota dluhopisové investice zdaleka neroste hladce vzhůru, ale také u ní dochází k poklesům. I dluhopisová investice může v některých dobách vykázat ztrátu 10 %.


Hodnota dluhopisové investice (10 leté státní dluhopisy USA)

Špetka akcií snižuje riziko

        Riziko dluhopisů je možné snížit tím, že do portfolia přidáme akcie. Akcie mají totiž jiná rizika, než mají dluhopisy. Hlavním rizikem (státních) dluhopisů je úrokové riziko. Hlavním hybatelem cen akcií jsou zisky firem, kondice ekonomiky, krátkodobé nálady. Rizika jsou tedy jiná než u dluhopisů. Pokud investujeme zároveň do akcií a do dluhopisů, máme šanci, že problémy v jedné části investice doženou výnosy v druhé části investice. Samozřejmě se může stát, že se nebude zároveň dařit v akciích ani v dluhopisech. Pravděpodobnost, že prohrajeme na obou frontách je ale nižší, než prohra jen při sázce na jednu z nich.        Portfolio, které je složeno z 80 % z dluhopisů a z 20 % z akcií, má nižší riziko, než čistě dluhopisové portfolio a zároveň má vyšší výnos. Toto portfolio splňuje touhu investorů po posunu v grafu vlevo nahoru: k vyšším ziskům a nižším rizikům.
Akciová složka samozřejmě zvyšuje výnos a díky diverzifikaci (možná překvapivě) snižuje i riziko.
I při pohledu na vývoj investice je znát, že investice méně kolísá a je bezpečnější než samotné dluhopisy.        Navíc vyšší výnos způsobil, že hodnota investice na konci je asi o 130 000 vyšší než v případě 100% investice do dluhopisů.
U podílu akcií platí: „všeho s mírou“. Pokud bychom použili vyšší podíl akcií, začalo by nám samozřejmě riziko investice růst. Kolísavost akcií by v portfoliu převážila. Abychom dostali nižší riziko portfolia, měli bychom volit maximálně do 25 % akcií. Portfolio s vyšší akciovou složkou může (ale ne vždy) dosahovat vyšší volatility než čistě dluhopisové portfolio.
Pokud dáme akcií více, budeme je přidávat z důvodů vyššího očekávaného výnosu portfolia, ne z důvodu minimalizace rizika.

Petr Syrový, EFA, www.PripravnyKurzEFA.cz

© KFP, 2016. Děkujeme, že ctíte autorská práva. Článek můžete kopírovat pouze v případě, že jej uveřejníte v plném rozsahu a jako zdroj uvedete webové stránky www.kfp.cz.

 
© 2006 - 2022 K.F.P. - všechna práva vyhrazena
Dotazy a připomínky: klient@kfp.cz
Programovali: SE-MO Data