HomeŘešení pro vásOdborné dovednostiInvesticeNa co si dávat pozor u certifikátů ...
Získejte za 90 minut 30 let zkušeností.Získat zde!

Klientské oddělení KFP

Tel.: 733 120 176
(po-pá 8:00-15:00)
Email: klient@kfp.cz

Aktuality

Knihovna

Ke stažení

Na co si dávat pozor u certifikátů II. část

V minulém díle jsme se dívali na „detaily“, které je třeba sledovat u certifikátů a strukturovaných produktů. Zaměřili jsme se na bariéru a její proražení. Nyní se podíváme na další velmi podstatné „detaily“.

Přicházíme o dividendy

Certifikáty a strukturované produkty jsou často postaveny na indexech, které nezohledňují vyplacené dividendy. Jsou to tzv. „price“ indexy, které zohledňují pouze ceny akcií v indexu, bez dividend.
Často se také setkáváme s produkty, které jsou vázány na koše akcií, a pak se v letáku dočítáme, že koneční hodnota investice je odvozena od „cen koše akcií“. Cena akcie vyplacenou dividendu nezohledňuje.
Někdy se dokonce dočteme, že certifikát (strukturovaný fond) je postaven na akciích velkých a známých společností, které se pohybují dlouho na trhu a svým akcionářům vyplácí vysoké dividendy. Kdybychom byli akcionáři, dividendy bychom inkasovali a dividendy by nám přinášely zisk. Když se ale tyto akcie zabalí do certifikátů nebo strukturovaných produktů, na dividendách participovat nebudeme. Hodnota naší investice se bude odvíjet od ceny akcie.
Výše dividendového výnosu akciového trhu je 2 % až 3 % p.a. To je průměr za celý trh. Jsou ale části akciového trhu, kde je dividenda vyšší. Typicky to platí pro evropský trh nebo pro „value“ akcie nebo pro některé sektory. Pak se běžně dividendový výnos pohybuje nad 4 % p.a.
Ošidit se o dividendy například na 5leté investici je citelná ztráta.

Autocall: když to vypadá dobře, ukončí se to

Některé produkty obsahují tzv. „autocall“. To znamená, že produkt je splacen dříve.
Například máme certifikát (fond) na 4 roky s bariérou 70 %. A s celkovým kupónem 8 % (za 4 roky). Pokud po roce, dvou nebo třech je hodnota indexu nad 100 %, bude certifikát splacen dříve a bude vyplacen výnos 2 % (po roce), 4 % (po dvou), 6 % (po třech).
Investorovi je to prezentováno jako výhoda, že se dostane ke svým prostředkům dříve. To je pravda, má to ale i odvrácenou stránku věci.
Pokud totiž doufáte, že v případě růstu akcií v prvním roce např. o 20 % budete mít relativně klid, protože se pohybujete daleko od bariéry, máte smůlu. V případě růstu akcií v prvním roce Vám bude produkt splacen a můžete investovat do dalšího a pokoušet štěstí ještě jednou.
Když dojde k opačnému scénáři a akcie první rok klesnou např. o 20 %, čekají Vás napínavé investorské zážitky. Doufáte, že nedojde k proražení bariéry, což vážně hrozí.
Autocall tedy znamená, že jsou dva scénáře:
•    Akciím (podkladovému aktivu) se první rok nedaří, vážně hrozí proražení bariéry, investice se stává více a více rizikovou a investice dále pokračuje.
•    Akciím (podkladovému aktivu) se první rok daří, jste daleko od bariéry, investice by byla méně riziková, ale je ukončena. Jsou Vám vyplaceny peníze i s nižším výnosem a můžete hledat další investici.

Výnosy dostanete vyplacené bez ohledu na vývoj podkladového aktiva

I takovouto větu jsme v letáku jednoho produktu našli. Samozřejmě jsme se dále dočetli, že jistinu dostanete vyplacenu jen za určitých podmínek. (Nebude proražena bariéra.) Za určitých podmínek (bude proražena bariéra) nebude vyplacena celá jistina, ale pouze její část.
I když „dostanete vyplacené výnosy bez ohledu na vývoj podkladového aktiva“, stále můžete prodělat.

Pozor na riziko emitenta

U některých produktů investor nese riziko emitenta. To platí pro investiční certifikáty nebo pro dluhopisy. V tom případě byste jako investoři měli hodnotit kvalitu emitenta a jeho kreditní riziko. V tom Vám může pomoci rating.
Ale i kdyby byl rating jakýkoli, neměli byste z portfolia investovat příliš velkou část jen jednomu emitentovi. Každý může zkrachovat. Rating nerating. I na to by Vaše portfolio mělo být připraveno.

Výnos až XY %

Vidíte-li výnos až 15 % za 5 let, pak
1.    Spočtěte si výnos p.a.
2.    Podívejte se na podmínky, které je potřeba splnit.
Lépe se do letáčku píše výnos až 15 % za 5 let, než výnos jsou necelá 3 % p.a. Při rozhodování o investicích bychom se měli rozhodovat podle výnosu p.a. Do něj bychom měli zahrnout i vstupní poplatky a složené úročení. K tomu se dají využít kalkulačky na internetu. Často dojdeme k číslu, které nebude tak omračující.
Dále se podívejte na podmínky, které je potřeba splnit k tomu, aby byl výnos ve slibované výši vyplacen. Zkusme se zamyslet nad tím, jak moc je to reálné.


Článek byl zveřejněn: 18. 7. 2017

Petr Syrový, €uropean Financial Advisor™
www.PripravnyKurzEFA.cz

P.S.
Chcete vědět, jaká další nebezpečí číhají na Vaše klienty, při výběru nevhodného certifikátu?
Podívejte se, co Vás Petr Syrový naučí – nejen o certifikátech - v kurzu pro elitní poradce.

P.S.S.
Tento měsíc je možno se naposled přihlásit se slevou 10.000 Kč na kurz. Více informací zde:
www.PripravnyKurzEFA.cz

© KFP, 2017. Děkujeme, že ctíte autorská práva. Článek můžete kopírovat pouze v případě, že jej uveřejníte v plném rozsahu a jako zdroj uvedete webové stránky www.kfp.cz.

 
© 2006 - 2022 K.F.P. - všechna práva vyhrazena
Dotazy a připomínky: klient@kfp.cz
Programovali: SE-MO Data