Získejte za 90 minut 30 let zkušeností.Získat zde!

Klientské oddělení KFP

Tel.: 733 120 176
(po-pá 8:00-15:00)
Email: klient@kfp.cz

Aktuality

Knihovna

Ke stažení

Jak často akcie prodělávaly

o akciích se mluví jako o rizikové investici. Někdy se říká, že volatilita akcií je 20 % p.a., jindy že akciové fondy mají SRRI index 6-7. V těchto ukazatelích se špatně orientuje průměrný poradce natož klient. Jak je to s rizikovostí akcií?

Jak byly akcie rizikové v posledních 50 letech si můžete najít odpověď sami. V následující tabulce jsou uvedeny výnosy akciové investice měřené indexem MSCI World, když jsme do akcií investovali v různých časových horizontech. Na 1 rok až 45 let. Tabulka ukazuje celkové výnosy za celý investiční horizont. Pro přehlednost  červeně zvýrazňujeme období, kdy akciové trhy klesly.

 
Kumulativní výnosy indexu MSCI World, zdroj dat www.msci.com

Pro investice na 1-5 let se to červenými obdobími jen hemží. Proto se akciové investice nedoporučují na investice do 5 let. Například po třech letech investice často končí ve ztrátě a ztráta je vyšší než 10 %.

Při investici na 10 let se záporné (červené) objevili jen dvakrát – v roce 1998 a 1999. Pokles byl ale jen mírný. Proto se investice do akcií doporučují pro investice na 10 let a více. Při 10letém horizontu nemáme nic jistého. Nemáme jisté kladné zhodnocení, ale ve velké většině případů investice skončila v plusu a to ve výrazném. Často byl zisk několikanásobný.

Pro investice na 15 let a více byly výnosy v minulosti vždy kladné. Ani zde nemáme 100% jistotu, že i v budoucnu budou výnosy kladné, ale 100% jistotu nemáme v investicích nikde a často podstupujeme daleko větší rizika a nejistoty.

Zajímavé je podívat se podrobněji na první 3 sloupce, kdy investujeme na 1-5 let. I když investice do akcií doporučíme pro investici třeba 20letou, musíme se prokousat přes první, druhý, třetí rok. Propady, které jsou uvedené v prvních třech sloupcích nás mohou klidně potkat a musíme na ně být připraveni. Musíme počítat s tím, že akcie po roce mohou mít  hodnotu o 40 % nižší. Dokonce i po třech letech mohou být 40 % ve ztrátě.

Rizikem pro nás může být opačný směr. Může se stát, že akcie za rok, tři, nebo 5 let budou výrazně výše než dnes. Pokud investice odkládáme, můžeme se šidit o výnosy.


Petr Syrový

Článek zveřejněn dne 3. 7. 2018
 

© KFP, 2018. Děkujeme, že ctíte autorská práva. Článek můžete kopírovat pouze v případě, že jej uveřejníte v plném rozsahu a jako zdroj uvedete webové stránky www.kfp.cz.

 
© 2006 - 2022 K.F.P. - všechna práva vyhrazena
Dotazy a připomínky: klient@kfp.cz
Programovali: SE-MO Data