HomeProdukty a službyKomplexní vzdělávání
Získejte za 90 minut 30 let zkušeností.Získat zde!

Klientské oddělení KFP

Tel.: 733 120 176
(po-pá 8:00-15:00)
Email: klient@kfp.cz

Aktuality

Knihovna

Ke stažení

Komplexní vzdělávání

 

Komplexní vzdělávání pro bankéře a finanční poradce


Komplexní vzdělávací metodika KFP v oblasti finančního plánování je tvořena jednotlivými vzdělávacími moduly, které jsou použitelné jak individuálně, tak je lze vzájemně propojovat a kombinovat.
 
To umožňuje vytvářet na míru šité programy, využitelné takřka jakoukoliv finanční institucí, nabízející klientům multiproduktové portfolio finančních instrumentů.
 
Programy zpravidla probíhají v několika etapách:
  • Teoretická část, kde účastníci získávají základní návyky, seznamují se s metodikou a se softwarovou aplikací.
  • Koučink na schůzkách s reálnými klienty.
  • Tvorba finančního plánu.
  • Prezentace finančního plánu klientovi - opět za účasti kouče.
 
Jednotlivé programy:
1. Komplexní vzdělávání pro osobní bankéře a finanční poradce
2. Komplexní vzdělávání pro firemní bankéře
3. Komplexní vzdělávání pro bankéře na přepážce
 
 
Komplexní vzdělávání pro osobní bankéře a finanční poradce
 
Komplexní program vzdělávání a on-the-job tréninku pro pracovníky bank a poradenských společností. Účastníci se v průběhu programu naučí identifikovat a realizovat v průměru na jednu schůzku následující obchodní potenciál u svých existujících affluent klientů:
  • 1 mil. hypotéka, 250 tis. Kč nových jednorázových vkladů nebo investic, 15 tis. Kč měsíčně pravidelných měsíčních vkladů nebo investic.
 
Finanční Mapa OSOBNÍ 
Ověřený velmi efektivní způsob prvního „poradenského“ rozhovoru s klientem. V průběhu 40 až 50 minut získá bankéř (poradce) veškeré informace o klientovi potřebné pro vytvoření komplexního finančního plánu – včetně informací o příjmech klienta a jeho rodiny. Rozhovor zároveň velmi silně motivuje klienta k následné realizaci poradenských řešení. Nefunguje pouze v 1 ze 20 schůzek s klienty nebo neklienty. Doporučeno pro použití v segmentu osobního bankovnictví a finančního poradenství – klienti s příjmy 40 tis. Kč čistého v rodině a více nebo s majetkem 1 – 5 mil. Kč.
 
Finanční Plán OSOBNÍ
Osvědčená softwarová podpora pro finanční plánování. Umožňuje pracovníkovi v průběhu 10 až 15 minut vložit do aplikace podrobné vstupní informace o klientovi a následně rychle vygenerovat poradenská doporučení a poradenský výstup pro klienta. Aplikace je centrálně spravována a zajišťuje jednotnost v doporučeních. Doporučované využití v segmentu osobního bankovnictví a finančního poradenství. Úzká provázanost na Finanční Mapu.
 
Prezentace Finančního Plánu OSOBNÍ 
Účinná prezentace poradenských doporučení klientovi je základním motivátorem klienta realizovat doporučovaná řešení.
 

Pro více informací o tomto programu prosím kontaktujte Petra Pavláska na emailové adrese pp@kfp.cz nebo tel. čísle +420 602 790 222 (po 14. hodině), který pro vás zdarma a nezávazně připraví návrh vzdělávacího programu, upraveného přímo „na míru“ pro vaši společnost.

  
 
 
Komplexní vzdělávání pro firemní bankéře
 
Komplexní program vzdělávání a on-the-job tréninku pro firemní bankéře. Bankéři se v průběhu programu naučí identifikovat a realizovat v průměru na 1 schůzku následující obchodní potenciál:
  • 25 mil. Kč v úvěrových potřebách, 10 mil. Kč v potřebách FX operací a další potenciál.
 
Finanční Mapa FIREMNÍ
Ověřený koncept vedení úvodního poradenského rozhovoru s klienty i neklienty v segmentu Malých a středních podnikatelů. Za 30 až 60 minut získá bankéř většinu informací nezbytných pro následné vypracování komplexnějšího poradenského řešení pro malou a střední firmu.
 
Finanční Plán FIREMNÍ
Osvědčená metodika pro finanční plánování. Umožňuje bankéři v průběhu 30 až 60 minut vložit do aplikace podrobné vstupní informace o klientovi a následně rychle vygenerovat poradenská doporučení a poradenský výstup pro klienta. Aplikace je centrálně spravována a zajišťuje jednotnost v doporučeních, které bankéři klientům dávají. Doporučované využití - segment firemního bankovnictví. Úzká provázanost na Finanční Mapu.
 
Prezentace Finančního Plánu FIREMNÍ 
Účinná prezentace poradenských doporučení klientovi je základním motivátorem klienta realizovat doporučovaná řešení.
 

Pro více informací o tomto programu prosím kontaktujte Petra Pavláska na emailové adrese pp@kfp.cz nebo tel. čísle +420 602 790 222 (po 14. hodině), který pro vás zdarma a nezávazně připraví návrh vzdělávacího programu, upraveného přímo „na míru“ pro vaši společnost.

 

  
Komplexní vzdělávání pro bankéře na přepážce
 
Komplexní program vzdělávání a on-the-job tréninku pro bankéře na přepážkách. Bankéři se v průběhu programu naučí identifikovat a realizovat v průměru na 1 schůzku následující obchodní potenciál u segmentu Upper Mass:
  • 250 tis. hypotéka, 125 tis. Kč nových jednorázových vkladů nebo investic, 5 tis. Kč měsíčně pravidelných měsíčních vkladů nebo investic.
 Nejvýznamnější klienti: Raiffeisenbank.
 
 Finanční Mapa OSOBNÍ SIMPLE
Ověřená stručnější verze prvního poradenského rozhovoru bankéře s klientem. Klíčové informace pro finanční plánování jsou od klienta získány již v průběhu 15 - 20 minut. Doporučeno pro použití v segmentu Upper Mass – klienti s příjmy od 25 tis. Kč čistého v rodině a více nebo s majetkem od 1 mil. Kč. Vhodné pro poradenství na přepážce banky.
 
 
Finanční Plán OSOBNÍ SIMPLE
Ověřená jednodušší verze softwaru pro podporu finančního plánování. Aplikace nepodporuje jenom vytváření a prezentaci plánu, ale také průběh vlastního poradenského rozhovoru na přepážce.
 
 
Pro více informací o tomto programu prosím kontaktujte Petra Pavláska na emailové adrese pp@kfp.cz nebo tel. čísle +420 602 790 222 (po 14. hodině), který pro vás zdarma a nezávazně připraví návrh vzdělávacího programu, upraveného přímo „na míru“ pro vaši společnost.
  

 
 
© 2006 - 2023 K.F.P. - všechna práva vyhrazena
Dotazy a připomínky: klient@kfp.cz
Programovali: SE-MO Data