HomeO násAktualityCo nás čeká po 21. 12. 2012?
Získejte za 90 minut 30 let zkušeností.Získat zde!

Klientské oddělení KFP

Tel.: 733 120 176
(po-pá 8:00-15:00)
Email: klient@kfp.cz

Aktuality

Knihovna

Ke stažení

Co nás čeká po 21. 12. 2012?

Již staří Mayové tomuto datu dali zvláštní mystický význam. Tušili snad, že ten den začne platit kontroverzní směrnice Rady EU, která povede ke zdražení pojistného pro ženy a snížení penzí pro muže?

21. prosince 2012 přestane platit výjimka, která umožňuje stanovit odlišné pojistné sazby a pojistné plnění pro muže a pro ženy. Směrnice Rady EU z roku 2004 totiž v rámci uplatňování zásady rovného zacházení s muži a ženami nařizuje tyto pojistné sazby a plnění sjednotit.

Co se tedy před letošními Vánocemi změní?

  1. Zdražení pojistného pro ženy a mírné snížení pojistného pro muže.
  2. Snížení penzí pro muže. Dnes např. muži (díky kratší průměrné délce života) dostávají asi o 10% vyšší doživotní penzi než ženy. Od 21. prosince již nesmí pojišťovna zohledňovat pohlaví ani při stanovování výše penze nebo důchodu (např. z důchodového pojištění).
Vyplácené starobní důchody (1. pilíř)
Naopak rozsudek nemá žádný vliv na výši vyplácených starobních důchodů (1. pilíř). Zde již nyní není pohlaví bráno do úvahy. Rozdílná výše důchodů mužů a žen (muži mají starobní důchod o 22% vyšší než ženy) je dána tím, že ženy odcházejí do důchodu dříve, dožívají se vyššího věku a mají nižší vyměřovací základ než muži.

Vyplácené penze z 2. pilíře
Penzijní reforma předpokládá, že po ukončení spořící fáze penzijní společnost naše úspory převede do námi zvolené pojišťovny, která bude prostředky vyplácet. Při stanovování výše vyplácené penze pojišťovna nesmí pohlaví brát do úvahy, tzn. že výše penze bude stejná, ať se jedná o muže nebo ženu.

Závěr
Rovnost mužů a žen je základní zásadou Evropské unie, se kterou každý zdravý rozum souhlasí. Směrnice Rady a rozhodnutí Evropského soudního dvora bohužel tuto zásadu podle mého názoru aplikuje nevhodným způsobem.

Základním principem životního pojištění je individuální ocenění rizika. S tím zdravý rozum také souhlasí. Aplikovat ale rovnost pohlaví při výpočtu výše pojistného a pojistného plnění mi už ale zdravý rozum nebere. Spíš to považuji za vítězství byrokracie nad zdravým rozumem, které by dlouhodobě přineslo více škody než užitku. Doufám proto, že bude krátkodobé.

Pokud v dohledné době zdravý rozum nezvítězí, pojišťovny budou pravděpodobně hledat způsoby, jak muže zvýhodnit, aby se evropský vlk nažral a koza klientů pojišťoven zůstala celá.

Podrobnější informace k tomuto tématu je možné nalézt zde: Směrnice Rady o rovném zacházení s muži a ženami, Rozsudek Evropského soudního dvora (strana 4) a Pokyny k uplatňování směrnice Rady 2004/113/ES v pojišťovnictví s ohledem na rozsudek Soudního dvora Evropské unie.

Karel Kořený

P. S. Tento čtvrtek ve 20:00 se koná další z našich bezplatných webinářů - tentokrát na téma Jak získávat klienty v těžkých časech. Petr Pavlásek bude mluvit o tom, jak v dnešní době získávat netradičním (a přitom vysoce účinným) způsobem nové klienty. 
Místo na webináři si můžete rezervovat na emailové adrese klient@kfp.cz. Pozor, počet míst na webináři je omezený - registrujte se proto včas.  

© KFP, 2012. Děkujeme, že ctíte autorská práva. Článek můžete kopírovat pouze v případě, že jej uveřejníte v plném rozsahu a jako zdroj uvedete webové stránky www.kfp.cz.

 
© 2006 - 2022 K.F.P. - všechna práva vyhrazena
Dotazy a připomínky: klient@kfp.cz
Programovali: SE-MO Data