HomeŘešení pro vásObchodní dovednostiOstatníJak má vypadat měsíční výpis portfo ...
Získejte za 90 minut 30 let zkušeností.Získat zde!

Klientské oddělení KFP

Tel.: 733 120 176
(po-pá 8:00-15:00)
Email: klient@kfp.cz

Aktuality

Knihovna

Ke stažení

Jak má vypadat měsíční výpis portfolia

Součástí poradenského servisu pro klienta by mělo být zasílání pravidelných měsíčních výpisů jeho portfolia. Co by měl takový výpis obsahovat?

Jak má vypadat měsíční výpis portfolia

Jedním z ideálních způsobů komunikace, jehož význam je v ČR a SR ve velké míře podceňován, je zasílání výpisů portfolia klientovi. V USA je to, jakým způsobem a v jakém formátu jsou klientům zasílány výpisy jejich portfolií, považováno za jeden z důležitých prvků při posuzování kvality poradenství.

Jak by tedy měly výpisy portfolia vypadat? Co by měly respektovat?

Výpisy musí být zasílány pravidelně. Ideálně měsíčně. Z teorie komunikace vyplývá, že pokud s klientem nekomunikujete alespoň 1x za 2 měsíce, zapomene na vás. Další důležitou součástí „pravidelnosti“ je stanovení jasného data, ke kterému budou výpisy portfolia zasílány. My portfolio zasíláme vždy k 15. dni v měsíci.

Beze jména a zaheslovaně emailem. Na výpisu z portfolia by nemělo být jméno klienta. Není pro to důvod. Stačí na výpis uvést jeho interní číslo nebo obdobnou identifikaci. Pokud by se stalo, že výpis zašlete někomu jinému (což by se vám stát nemělo) nebo pokud by se do emailu klienta chtěl podívat někdo nepovolaný, můžete mít výpis pro klienta ještě chráněný heslem.

Výpis celého portfolia. Klient by vždy měl obdržet podrobný výpis svého investičního portfolia. My u každého instrumentu uvádíme na výpisu jeho název, ISIN nebo obdobný identifikátor, měnu, aktuální cenu za 1 podílový list nebo akcii, počet kusů v držení klienta, pořizovací hodnotu, celkovou aktuální hodnotu, aktuální zisk nebo ztrátu z daného instrumentu. Jednotlivé instrumenty máme potom na výpise řazeny podle typu instrumentů. Nejprve jsou hotovost a fondy peněžního trhu, dále dluhopisové a zajištěné strategie, akciové strategie, a potom následuje stavební spoření, penzijní připojištění a případně kapitálová hodnota pojištění. Na výpise samozřejmě klient najde i nemovitosti a pozemky a případně i ocenění svých byznys aktivit.

Kromě detailu je dobré mít na výpisu k dispozici i jednoduchou analýzu portfolia. My již pátým rokem využíváme následující grafy: graf celkového vývoje hodnoty majetku klienta za celou dobu spolupráce, graf vývoje zisků a ztrát za celou dobu spolupráce, číselný nárůst nebo pokles portfolia za poslední měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců a rok. Dále potom s úspěchem využíváme koláčové grafy rozložení portfolia podle typů aktiv, podle měn a podle správců.

Komentář k portfoliu je rovněž důležitou součástí výpisu. V případě závažnějších situací na trhu je vhodné posílat komentář k aktuálnímu vývoji i častěji než jednou za měsíc.

A co vy? Posíláte vašim klientům měsíční výpisy?

Vladimír Fichtner

© KFP, 2010. Děkujeme, že ctíte autorská práva. Článek můžete kopírovat pouze v případě, že jej uveřejníte v plném rozsahu a jako zdroj uvedete webové stránky www.kfp.cz.

 
© 2006 - 2023 K.F.P. - všechna práva vyhrazena
Dotazy a připomínky: klient@kfp.cz
Programovali: SE-MO Data