HomeŘešení pro vásOdborné dovednostiPřípadová studieFinanční plán nepotřebuji! A co na ...
Získejte za 90 minut 30 let zkušeností.Získat zde!

Klientské oddělení KFP

Tel.: 733 120 176
(po-pá 8:00-15:00)
Email: klient@kfp.cz

Aktuality

Knihovna

Ke stažení

Finanční plán nepotřebuji! A co na to výzkum?

Je finanční plán opravdu tak důležitý? Náš dnešní článek Vám ukáže, jak velký vliv může mít zpracování a následné dodržování finančního plánu na Vaše budoucí bohatství.

Finanční plán nepotřebuji! A co na to výzkum?

V roce 2006 proběhl v USA výzkum, který se mimo jiné zabýval vztahem mezi plánováním a bohatstvím amerických občanů starších 50 let. Autoři studie se zeptali dotazovaných, zda si zkoušeli spočítat, jakou částku by potřebovali pro zajištění dostatečného důchodu z vlastních zdrojů. Dále se zeptali, zda mají svůj finanční plán a zda jsou schopni plán dodržovat.

Podle odpovědí byly vytvořeny 4 skupiny:

     Non-planners neměli ani představu, kolik by měli mít naspořeno.

     Simple planners tuto představu měli, ale neměli plán.

     Serious planners měli představu i plán, ale nebyli schopni ho úplně dodržovat.

     Successful planners měli představu, plán a úspěšně se ho drželi.

Z výsledků výzkumu (jak ukazuje graf) plyne zcela jednoznačný vztah mezi majetkem respondentů a tím, jak vážně se plánováním svých financí zabývají. Již jen hrubá představa, kolik je potřeba k zajištění důchodu, vedla tyto lidi k nastřádání majetku, který byl 2,5 krát vyšší oproti lidem, kteří se plánováním nezabývají vůbec. Ti, kteří se plánu úspěšně drželi, měli dokonce 3,36 krát více.

Mezi bohatstvím a plánováním je přímá vazba. Důvodem je, že ti, kdo plánují, efektivně odkládají peníze místo toho, aby je nekontrolovatelně spotřebovali. Už jen díky tomu, že podle plánu jednoduše dávají peníze stranou, tito lidé zvyšují svůj majetek.

Mnohdy si stačí udělat jasno ve svém rodinném účetnictví a odhalit zbytečné výdaje. Důležitá je i kontrola rizik a zajištění. To pomůže již nashromážděný majetek ochránit před výraznými ztrátami. Finanční plán zkrátka není přesná mapa, je to především kompas, který nám stále ukazuje správný směr. Proto je důležité finanční plán mít a snažit se jím řídit.

Finanční plánování se nevyplatí odkládat. Je třeba začít co nejdříve. Vynásobte své roční výdaje číslem 20. Tím získáte velmi hrubý odhad majetku, ze kterého lze čerpat rentu na udržení vaší životní úrovně. A to nezávisle na aktuálním stavu státní pokladny. Tím jste učinili první krok na cestě stát se rentiérem. Aby vaše snaha byla úspěšná, je nezbytně nutné postoupit na další úroveň. Tou je zpracování finančního plánu a jeho úspěšné dodržování.

Tomáš Tyl

Analytik Fichtner s.r.o.

 

© KFP, 2009. Děkujeme, že ctíte autorská práva. Článek můžete kopírovat pouze v případě, že jej uveřejníte v plném rozsahu a jako zdroj uvedete webové stránky www.kfp.cz.

 
© 2006 - 2024 K.F.P. - všechna práva vyhrazena
Dotazy a připomínky: klient@kfp.cz
Programovali: SE-MO Data