HomeŘešení pro vásŘešení pro finanční společnosti
Získejte za 90 minut 30 let zkušeností.Získat zde!

Klientské oddělení KFP

Tel.: 733 120 176
(po-pá 8:00-15:00)
Email: klient@kfp.cz

Aktuality

Knihovna

Ke stažení

Řešení pro finanční společnosti


Změňte chování a postoje vašich bankéřů nebo poradců
a zvyšte jejich produkci o více jak 50 %

Ostrý boj o klienta. Zvyšující se znalosti a požadavky klientů. Rostoucí složitost finančních produktů. Komplikovaná situace na finančních trzích.

To jsou jen některé z faktorů, které kladou zvýšené nároky na pracovníky finančních společností. Osobní bankéři, finanční poradci, investiční specialisté, pojišťovací zprostředkovatelé – ti všichni potřebují kvalitní odborné znalosti, odpovídající prodejní dovednosti a orientaci na potřeby klienta, aby byli schopni současným výzvám čelit.

Firma KFP – Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. poskytuje vzdělávací a konzultační služby finančním institucím od roku 2005. Naše kurzy a školení, postavené na unikátních zážitkových simulacích, vedou nejen ke zvýšení poradenských znalostí a dovedností, ale především ke změně chování a postojů bankéřů a poradců k vlastním a klientovým penězům.

Mezi hlavní přínosy našich vzdělávacích programů kromě jiného patří:

 • Přesun ke komplexnímu poradenství – vaši pracovníci získají nejen potřebné znalosti jednotlivých produktů, ale naučí se je také vhodně kombinovat. Zlepšený cross selling vede ke zvýšení výtěžnosti na klienta.

 • Orientace na potřeby klienta  - pracovníci si osvojí jedinečnou metodiku obsluhy klienta, zaměřenou na jeho potřeby a cíle. Tento přístup vede ke zkvalitnění servisu a budování dlouhodobých vztahů. Zvyšuje se spokojenost a loajalita klientů, snižuje se jejich odchodovost ke konkurenci.

 • Zlepšený prodej investic – pravidelné investice vedou k dlouhodobému, opakujícímu se a obchodně zajímavému byznysu. Bankéři a poradci se absolvováním našich odborných kurzů stávají investičními specialisty, kteří se investic nebojí a aktivně je prodávají - ať se na trzích děje cokoliv. 

 • Zvýšení odbornosti – klienti budou vnímat vaše pracovníky jako odborníky na finanční poradenství. Právě odbornost vede k posilování důvěry klienta a v krizových časech pomáhá budovat pevnější vztah s klientem.

 • Zefektivnění poradenského procesu – poradcům a bankéřům v rámci našich kurzů, školení, workshopů a dalších vzdělávacích programů předáváme obchodní a prodejní dovednosti, které patří k best practice ve finančním poradenství a plánování. Dochází ke zrychlení a zefektivnění poradenského procesu s klientem (zkracuje se doba od prvního setkání s klientem k maximálnímu vytěžení).

 • Úspora času a nákladů na vzdělání - zážitková forma našich tréninků a simulací zajišťuje vysokou účinnost vzdělávacího procesu, protože účastník je schopen si mnohem lépe zapamatovat předávané informace.

 

Jak může i vaše společnost do 6 měsíců zvýšit produkci o 50 %

V případě, že pro trénink vašich pracovníků využijete komplexní vzdělávací program společnosti KFP, garantujeme vám, že do 6 měsíců zvýšíme produkci vašich bankéřů nebo poradců o 50 %. Jak si můžeme být tak jisti?

Jednoduše: výsledky našich vzdělávacích programů, realizovaných u našich partnerů, v průběhu celého projektu vždy pečlivě měříme. A z výsledků vyplývá, že naše vzdělávání takové výsledky přináší - proto můžeme garantovat zvýšení produkce o 50 % i vám. 

Např. v roce 2010 jsme náš komplexní vzdělávací program realizovali v jedné české poradenské firmě pro 20 vybraných poradců. Projekt se skládal ze 4 fází: intenzivní simulační trénink, 2x koučink v terénu a individuální konzultace. Výsledek projektu ukazuje následující graf…

 Výsledky vzdělávacího programu KFP - zlepšení produkce

U koučované skupiny vybraných poradců došlo ke zvýšení provizí o 63 % ve srovnání s obdobím před vstupem do tohoto vzdělávacího programu. (Abychom byli schopni změřit přímý vliv tohoto programu na výsledky koučované skupiny poradců, sledovali jsme zároveň kontrolní skupinu, jejíž výsledky se ve srovnatelném období v podstatě nezměnily).

 

Jaké zlepšení přinesou naše kurzy a školení vašim pracovníkům?

Možná vás zajímá, jaké zlepšení přinesou naše vzdělávací programy vašim pracovníkům. Odpověď poskytuje následující graf, který ukazuje průměrné zlepšení účastníků našeho kurzu odborných poradenských dovedností.
Poznámka: Jednalo se o skupinu finančních poradců s velmi dobrou orientací v oboru a mezi účastníky byli jak lidé s praxí 1 - 2 roky, tak i velmi zkušení poradci, kteří se v poradenském byznyse pohybují 15 let. (kurz Hard Skills, červen 2011).

 Zlepšení účastníků kurzu odborných dovedností

Komplexní programy vzdělávání mohou využít:

 • Banky pro osobní bankéře, firemní bankéře a bankéře na přepážce, jejich manažery a trenéry
 • Poradenské firmy pro finanční poradce, investiční konzultanty, hypoteční specialisty, jejich manažery a trenéry
 • Pojišťovny pro pojišťovací zprostředkovatele a jejich manažery, trenéry

Naše nabídka vzdělávání pro bankéře, poradce a ostatní pracovníky finančních společností zahrnuje:

1. Komplexní vzdělávání
Kombinace workshopů a koučinků (training on the job), které zajišťují předání unikátního, účinného a ověřeného po radenského know-how. V průběhu programu se účastníci nejen učí, ale zároveň již generují konkrétní obchody. Následně jim je poskytována metodická podpora formou koučinku. Cílem programu je zvýšení produkce o 50 % do 6 měsíců od zahájení vzdělávání.

2. Simulační trénink Finanční svoboda PROFI
2denní vzdělávací program, který mění finanční chování bankéřů a poradců. Účastník jeho absolvováním získá 60 let poradenských zkušeností a na „vlastní kůži“ prožije dlouhodobé dopady vlastních doporučení.

3. Simulační trénink Finanční svoboda BYZNYS
2denní vzdělávací program, v průběhu kterého si účastníci osvojí principy finančního plánování pro podnikatele, poznají způsob jejich myšlení a stanou se jejich rovnocennými partnery.

4. Plánovací nástroje pro tvorbu finanční plánů
Využijte některý z našich nástrojů komplexního finančního plánování, které už úspěšně využívá několik finančních společností v České republice.

5. Kurz Hard Skills: Odborné poradenské dovednosti
Školení odborných znalostí, díky kterému účastník začne klientům prodávat řešení, kterým dobře rozumí, naučí se vhodně kombinovat jednotlivé produkty a naučí se prodávat investice, ať už se na trzích děje cokoliv.  Informační leták k tomuto vzdělávacímu programu najdete zde.
 • Chcete zvýšit odborné znalosti a zlepšit prodejní dovednosti vašich pracovníků?
 • Hledáte programy vzdělávání, zaměřené na rozvoj poradců a bankéřů?
 • Potřebujete kurz, workshop nebo školení, zaměřené zvýšení produkce, výtěžnosti na klienta nebo akvizici nových klientů?

V takovém případě prosím kontaktujte Petra Pavláska na emailové adrese pp@kfp.cz nebo tel. čísle +420 602 790 222 (po 14. hodině), který pro vás zdarma a nezávazně připraví návrh vzdělávacího programu, upraveného přímo „na míru“ pro vaši společnost.

 
© 2006 - 2024 K.F.P. - všechna práva vyhrazena
Dotazy a připomínky: klient@kfp.cz
Programovali: SE-MO Data