Získejte za 90 minut 30 let zkušeností.Získat zde!

Klientské oddělení KFP

Tel.: 733 120 176
(po-pá 8:00-15:00)
Email: klient@kfp.cz

Aktuality

Knihovna

Ke stažení

Kolik si mohu dovolit prodělat?

Pro člověka, který chce investovat, je důležitá otázka, kolik si může dovolit prodělat. Otázka, kolik by chtěl vydělat sama o sobě nemá smysl. Samozřejmě, že chceme vydělat co nejvíce. Proto se zaměřme na otázku, kolik si mohu dovolit prodělat. Pak se budeme snažit dosáhnout co možná nejvyššího výnosu, ale s touto omezující podmínkou. Jak tedy odpovědět na otázku, kolik si mohu dovolit prodělat?

Hodně lidí se k možnosti prodělku staví radikálně: Neprodělat nic! Nebo dokonce: na termínovaném vkladu dostanu například 1 %, proto potřebuji minimálně takovýto výnos. Takto konzervativní zadání svazuje ruce při sestavování portfolia. Musí se využívat ve valné většině konzervativní produkty a akciová složka je minimální.
V běžném životě přitom riskujeme v mnoha oblastech nemalé sumy a jsme zvyklí s tímto rizikem běžně fungovat. Nejsme schopni odhadnout svoje příjmy a výdaje ani s tolerancí ±10 000 Kč, ale od našeho portfolia bychom to požadovali.


Proto při odpovědi na otázku, kolik jsme schopni prodělat, si nejdříve odpovězme na otázky, kolik peněz kde riskujeme (kolik peněz můžeme nevydělat nebo kolik jich můžeme utratit.)
Pak se podívejme na to, jak pravděpodobná jsou tato rizika. A odpovědi na výše uvedené otázky srovnejme s odpovědí, kolik vlastně může naše portfolio prodělat.
Pravděpodobně dojdeme k jiné odpovědi než „portfolio musí za každou cenu vydělat“.
Prodělek portfolia je možnost, která s největší pravděpodobností nenastane. Rozumná portfolia ve většině případů vydělávají. Pak je velká množina případů, kde se výdělek pohybuje okolo nuly a pak jsou případy, kdy portfolio výrazně prodělává.


Následující tabulka ukazuje, jaká je pravděpodobnost výnosu (prodělku) při investici do akcií na 1 rok. (Resp. Jak dopadla investice do akcií v USA v posledních 85 letech.). Např. pravděpodobnost, že v jednom roce proděláme více než 21 %, je pouze 5%. Tedy šance asi 1:20, že dojde k takto velkému poklesu.

 

Zhodnocení Pravděpodobnost horšího výnosu
-37 % 1 %
-21 % 5 %
-10 % 10 %
-8 % 20 %
3 % 30 %

Na otázku, kolik maximálně mohu prodělat odpoví každý jinak. Jiná odpověď bude u člověka, který chce budovat svůj majetek a chce spořit. Jestliže má investováno 100 000 Kč, vydělává například 30 000 Kč měsíčně a chce pravidelně investovat 5 000 Kč měsíčně, může si dovolit roční pokles portfolia třeba 20 %. Při investici 100 000 Kč znamená pokles portfolia o 20 % ztrátu 20 000 Kč. To je méně než jeden měsíční příjem. Také to je částka, která za 4 měsíce do portfolia přiteče. Ztráta 20 % u tohoto člověka není nic zásadního. (Samozřejmě, že ho to nepotěší, ale nezpůsobí mu to existenční potíže.)
Jiná odpověď na otázku, kolik si mohu dovolit prodělat bude od člověka, který má vybudovaný veliký majetek, který z něj chce vyplácet pravidelnou rentu a který preferuje především ochranu tohoto majetku. Kdo má například 4 mil. Kč a chce aby mu byla vyplácena pravidelná renta 20 000 Kč měsíčně, nemůže si dovolit pokles portfolia o 20 %. Tento pokles by pro něho znamenal ztrátu 800 000 Kč, což je pro něho renta asi na 3 roky. Tento investor musí investovat daleko konzervativněji.

Doporučení
Vysoká míra jistoty v dlouhodobém horizontu výrazně snižuje výnosy. Zkusme použít rizikovější portfolia, která mohou přinést vyšší výnosy. Při použití rizikovějšího portfolia vždy kontrolujme, aby nám „největší myslitelný pokles“ nezpůsobil neřešitelné potíže.

Petr Syrový

© KFP, 2006. Děkujeme, že ctíte autorská práva. Článek můžete kopírovat pouze v případě, že jej uveřejníte v plném rozsahu a jako zdroj uvedete webové stránky www.kfp.cz.

 
© 2006 - 2024 K.F.P. - všechna práva vyhrazena
Dotazy a připomínky: klient@kfp.cz
Programovali: SE-MO Data