Získejte za 90 minut 30 let zkušeností.Získat zde!

Klientské oddělení KFP

Tel.: 733 120 176
(po-pá 8:00-15:00)
Email: klient@kfp.cz

Aktuality

Knihovna

Ke stažení

Zlatá pravidla k dosažení finanční nezávislosti

Tato pravidla by Vám měla pomoci na cestě k finanční nezávislosti. Autoři těchto pravidel je používají v běžném životě a doporučují je i svým klientům.

Pořadí jednotlivých kroků je pouze orientační a může se v konkrétních situacích lišit.

 • Analyzujte portfolio a sestavte finanční plán
  Ve finančním plánu respektujte současné portfolio, jeho slabá a silná místa. Ve finančním plánu vycházejte z priorit a cílů, kterých chcete dosáhnout, zohledněte investiční horizonty, ve kterých chcete cílů dosáhnout a rovněž vycházejte z ceny investičních cílů.
 • Pojištění
  Čím slabší je Vaše finanční pozice (vzdálenost od finanční nezávislosti), tím více potřebujete pojištění. Pojištěné osoby, pojistné částky, pojistnou dobu a pojistné produkty odvozujte od důsledků pojistných událostí a finančních možností rodiny. Preferujte pojištění bez spoření, kde přesně víte, kolik za jakou pojistku platíte. Maximalizujte pojistné částky u finančně nejnáročnějších důsledků (například progresivní plnění pro případ těžké invalidity).
 • Dluhy
  Zbavte se „špatných“ dluhů. Dluhy splácejte v pořadí dle jejich úrokové sazby.
 • Restrukturalizujte aktiva
  Zbavte se nevýdělečného majetku (termínované vklady, hotovost) a finance použijte zaprvé na splátky „špatných“ dluhů, zadruhé na nákup majetku přinášejícího výnosy (budujte pasivní příjmy, tj. dividendy, nájemné, pravidelné renty). Po dosažení finanční nezávislosti opět restrukturalizujte portfolio – uberte plyn a ještě konzervativněji stabilizujte portfolio (wealth protection).
 • Pravidelně investujte
  Odkládejte minimálně 10 % svých příjmů do dlouhodobých investic. Nespekulujte, pravidelně investujte, ať se na trhu děje cokoliv. Při mimořádných propadech trhů zvyšte své investiční úsilí, neboť je možné, že za lepší cenu už v průběhu života nenakoupíte. Pro dlouhodobé cíle využívejte investice s vysokým očekávaným výnosem (otevřené podílové fondy akciové).
 • Životní rezervy
  Rozkládejte finance na operativní (cca 3měsíční rezerva), taktickou (cca 6měsíční rezerva) a strategickou rezervu (rezerva na cca 1 – 3 roky života). Rezervy diverzifikujte dle likvidity.
 • Diverzifikujte portfolio
  Z různých pohledů diverzifikujte portfolio – diverzifikace dle správce, diverzifikace dle likvidity, diverzifikace dle třídy aktiv a investičních nástrojů, diverzifikace dle měn, diverzifikace dle strategií, Vaše portfolio bude odolnější vůči výkyvům a panikám na různých trzích.
 • Investiční příležitosti hodnoťte podle rentability
  Jsou-li dvě investice stejně rizikové, vyberte tu s vyšší rentabilitou (samozřejmě při respektování dalších pravidel, například diverzifikace)
 • Využívejte finanční páku
  Dobrý dluh Vám může pomoci nastartovat akce, které jsou rozumné a časově limitované bez ohledu na Vaši současnou hotovost (například zvýšení vzdělání, atraktivní nemovitost atd.)
 •  Odkládejte plnění cílů.
  Nežijeme sice proto, abychom šetřili, na druhé straně splnění nevýnosového cíle (například bazénu) v brzkém věku oddaluje dosažení finanční nezávislosti o několik let.
 • Po vytvoření odpovídajících dostatečných rezerv rušte pojistky v pořadí:
  - pojištění pracovní neschopnosti,
  - kapitálové životní pojištění,
  - rizikové životní pojištění,
  - pojištění trvalých následků úrazu.
 • Nevyužívejte drobné investiční příležitosti – důležité je NPV, ne IRR. (Nestavte své portfolio na nepravděpodobných výhrách jako je sportka, atd. Toto Vás pravděpodobně za vodu nedostane.)
 • Průběžně vyhledávejte informace, konzultujte kroky s odborníky a finančními poradci.

Dosažení finanční svobody přeje všem

Petr Pavlásek

© KFP, 2006. Děkujeme, že ctíte autorská práva. Článek můžete kopírovat pouze v případě, že jej uveřejníte v plném rozsahu a jako zdroj uvedete webové stránky www.kfp.cz.

 
© 2006 - 2023 K.F.P. - všechna práva vyhrazena
Dotazy a připomínky: klient@kfp.cz
Programovali: SE-MO Data