Získejte za 90 minut 30 let zkušeností.Získat zde!

Klientské oddělení KFP

Tel.: 733 120 176
(po-pá 8:00-15:00)
Email: klient@kfp.cz

Aktuality

Knihovna

Ke stažení

Další

Jak vidí klienti kvalitu Vašich pracovníků?
 
Mystery Shopping  - testování poradenských dovedností v reálných situacích
 
 
Cíl Mystery Shoppingu
§         Poznat úroveň znalostí a dovedností v oblasti komplexního finančního plánování a poradenství.
§         Identifikovat silné stránky poskytovaného poradenství i oblasti, které je třeba z pohledu kvality ještě dále podpořit.
§         Poskytnout zadavateli i poradcům systematickou zpětnou vazbu.
 
Forma Mystery Shoppingu
§         Ve spolupráci se zadavatelem bude identifikován profil typického nebo ideálního klienta.
§         Vybraná skupina několika tazatelů – profesionálních poradců a lektorů pro finanční poradenství a plánování - absolvuje setkání s pracovníky zadavatele.
§         Tazatelé se budou zajímat o návrh komplexních finančních řešení pro svoji životní situaci.
§         Při vyhodnocování finančních řešení je hodnoceno vhodné či nevhodné využívání všech dostupných finančních produktů.
 
Přínos pro testované osoby
§         Systematická komplexní zpětná vazba ze schůzky obsahující informace jak o oblastech, kde již jsou na vysoké úrovni, tak i o nedostatcích, které je vhodné eliminovat dalším samostudiem.
§         Poradci obdrží informaci o tom, jak by mělo vypadat optimální řešení.
 
Přínos pro zadavatele
§         Přehledná a přesná informace o kvalitě schůzky, účinnosti obchodního rozhovoru a kvalitě navržených finančních řešení.
§         Informace o míře současné standardizace navrhovaných řešení (budeme vycházet z toho, jak se jednotlivá řešení různých testovaných osob liší od sebe navzájem).
§         Zpětná vazba pro zadavatele obsahuje návrhy a doporučení pro zlepšení kvality obchodní komunikace i poradenských dovedností.
 
Bližší informace získáte na: Lukas.Maly@kfp.cz
 
© 2006 - 2022 K.F.P. - všechna práva vyhrazena
Dotazy a připomínky: klient@kfp.cz
Programovali: SE-MO Data