Získejte za 90 minut 30 let zkušeností.Získat zde!

Klientské oddělení KFP

Tel.: 733 120 176
(po-pá 8:00-15:00)
Email: klient@kfp.cz

Aktuality

Knihovna

Ke stažení

Jaké pojištění dětem?

Z našich poradenských zkušeností plyne, že většina klientů zapomíná na pojišťování dětí pro případ vážných trvalých úrazů. Ty přitom mohou ohrozit finanční situaci rodiny a posléze i dítěte.

Jaké pojištění dětem?

Mezi některými pojišťovacími poradci a mezi klienty je často oblíbené pojištění drobných úrazů nebo hospitalizace. Pokud se např. bude dítě léčit po úrazu, bude pojišťovna vyplácet 500 Kč denně, pokud se bude léčit v nemocnici, bude pojišťovna vyplácet 1.000 Kč denně. Toto pojištění by stálo 130 Kč měsíčně.

Tyto pojistky se dobře prodávají. Každý souhlasí s tím, že se dítěti lehce může něco stát. (A také se stává – 30.000 dětí je ročně hospitalizováno po úrazech.)

Takovéto pojištění nedoporučujeme. Je totiž docela drahé a rodina ho přitom nutně nepotřebuje. Náklady, které jí vzniknou hospitalizací, doporučujeme pokrýt z likvidní rezervy. Není třeba k tomu uzavírat pojištění. Peníze, které ušetříte, doporučujeme použít na rizika, která mohou být opravdu vážná.

Největší finanční katastrofou nejsou drobné úrazy, ale vážné úrazy, které nechají trvalé následky. Které znamenají trvalou změnu v životě rodiny. Trvalé následky úrazů mohou znamenat nákladnou léčbu, investice do přestavby bytu, náklady na speciální školy či školky, omezení možnosti pracovat, protože se rodiče musejí starat o dítě a podobně. Rodiče asi budou chtít dítěti finančně pomoci i v době, kdy nebudou pracovně aktivní.

Proto doporučujeme u dětí pojišťovat pouze trvalé následky úrazu, a to na částky, které se pohybují spíše v milionech než statisících.

Pojištění by mělo pokrýt zvýšené náklady spojené:

   s náklady na péči o postiženého (asistence – buď snížení příjmů jednoho z rodičů nebo externí),

   se zařazením se do života – přestavba bytu, auto, speciální škola,

   s doživotní rentou, která zvýší životní standard dítěte.

Pojištění pro trvalé následky úrazu dítěte s pojistnou částkou 1 mil. Kč stojí 800 Kč ročně. Dosahujeme tak vysoké pojistné ochrany, a přitom za toto pojištění neplatíme příliš mnoho peněz.

Jaké doporučujeme pojištění pro děti:

   pojistná částka 1 mil. Kč (s progresivním plněním). V případě trvalých následků jsou vyplaceny až 4 mil. Kč,

   vždy používat progresivní plnění,

   plnění „až od“ vyšších úrazů (např. 10 %) – zlevňují pojistku,

   nepojišťovat úrazy, které nezanechají trvalé následky, ale vyžádají si pouze pobyt v nemocnici,

   pojištění na 1 mil. Kč stojí okolo 70 Kč měsíčně.

Petr Syrový

Analytik KFP

 

© KFP, 2009. Děkujeme, že ctíte autorská práva. Článek můžete kopírovat pouze v případě, že jej uveřejníte v plném rozsahu a jako zdroj uvedete webové stránky www.kfp.cz.

 
© 2006 - 2022 K.F.P. - všechna práva vyhrazena
Dotazy a připomínky: klient@kfp.cz
Programovali: SE-MO Data