HomeŘešení pro vásOdborné dovednostiZajištěníInvestiční životní pojištění jako v ...
Získejte za 90 minut 30 let zkušeností.Získat zde!

Klientské oddělení KFP

Tel.: 733 120 176
(po-pá 8:00-15:00)
Email: klient@kfp.cz

Aktuality

Knihovna

Ke stažení

Investiční životní pojištění jako všelék?

Každý poradce se asi čas od času setká s případem klientů, kteří doplatili na svou důvěřivost a naletěli nepoctivým prodejcům - „bouchačům“ pojistek. Tito klienti se ale nyní mohou bránit a získat za tyto nekalé praktiky odškodnění. 

Poslední dobou je životní pojištění velmi skloňovaným pojmem. Není dne, kdybychom o něm v médiích neslyšeli. A to především v souvislosti s legislativními změnami, které tento produkt oproti dřívější právní úpravě znevýhodňují. Mění se pravidla pro možnost uplatňování daňových odpočtů, které jsou pro klienty výhodné. Nejvíce se tedy tato změna týká životního pojištění, přes které klienti kromě pojištění životních rizik také investují. Mluvíme o investičním životním pojištění, pro které se v praxi vžilo označení IŽP.

Velká většina odborné erudované veřejnosti vnímá IŽP jako nástroj na zajištění rizik jako je smrt, invalidita, úraz nebo pracovní neschopnost. V této souvislosti je naprosto zásadní zejména znalost různých výluk a omezení, které ovlivňují výši a rozsah pojistného plnění. Podrobné analýzy pojistných podmínek dnes pro svoje poradce zajišťuje řada finančně poradenských společností, a jejich klienti jsou tak kvalitně pojištění. Bohužel mnoho poradců, zejména těch méně zkušených, však IŽP vnímá také jako hlavní investiční nástroj na zajištění budoucí renty svých klientů. Pokud však investiční složka včetně pojištění pro případ smrti výrazně převyšuje částku 1.000,- Kč měsíčně, zpozorněte. 

Investování přes IŽP je poměrně netransparentní a v řadě případů velmi nákladné. Uvádím některé základní poplatky spojené s IŽP:

  • Počáteční náklady ve výši až 200% z ročního pojistného neboli platíte měsíčně 3.000,- Kč a náklady na sjednání smlouvy dosahují 60 až 70.000,- Kč (často šikovně schované do složité struktury počátečních a akumulačních jednotek)
  • 3-5% vstupní poplatek z každé měsíční platby
  • Poplatky za správu investic na úrovni jednotlivých fondů ve výši až 3% p.a.
  • Další poplatky za správu investic na úrovni pojišťovny ve výši několik % p.a.
  • Měsíční správní poplatek ve výši až 50,- Kč
  • Zdanění výnosů z investic přes podílové fondy, které pojišťovna nakupuje
Kreditní riziko pojišťovny ve srovnání s přímou investicí do podílových fondů nechme raději stranou.  Krach některé z pojišťoven není pravděpodobný, nicméně je dobré uvědomit si, že jde o zbytečné riziko navíc, které u přímého investování do podílových fondů neexistuje.

Předpokládejme, že budete investovat přes IŽP dva, tři nebo čtyři tisíce korun měsíčně, 20 nebo i více let. V takovém případě budete po započtení poplatků rádi, když na konci pojistné doby nebudete ve ztrátě. O nějakém zhodnocení, natož budoucí rentě, nemůže být řeč.

Investování přes nesprávně nastavené IŽP vám budoucí rentu bohužel pravděpodobně nezajistí. Při této poplatkové struktuře by průměrné zhodnocení podkladového aktiva muselo dosahovat hodně přes 10% p.a., aby mělo takové investování smysl.

Navíc většina pojišťoven nemá žádnou motivaci, aby se vaše investované prostředky zhodnocovaly. Jen výjimečně je odměna pro pojišťovnu a správce podílových fondů navázána na výkonnost podkladových aktiv. Poplatky jsou většinou placeny z objemu investic pod správou, nikoliv podle výsledků.

Většina klientů o výše uvedených nákladech a principech odměňování nemá bohužel žádné informace. A když ano, tak často velmi povrchní. A zjišťují je až zpětně v době, když se zajímají o to, jak se jejich investování přes pojišťovnu vyvíjí. A většinou jsou to pro ně nové a bohužel šokující informace.

Často se setkávám s tím, že klienti netuší, že mnohdy nerealisticky nastavené vysoké měsíční platby v prvních letech je nutné dodržet prakticky po celou dobu trvání smlouvy, aby nepřišly o finanční prostředky, které zaplatili za počáteční jednotky. Obvykle však mají od poradce informaci, že není problém vysoké platby nastavené na počátku v budoucnu snížit.

V praxi řešíme se spolupracujícími advokáty řadu případů, kdy jsou při prodeji IŽP používány nekalé praktiky spočívající v tom, že finanční zprostředkovatel nepostupuje podle principů odborné péče. To zjednodušeně znamená to, že klientům poskytuje nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace, anebo zamlčuje údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb.

To v konečném důsledku způsobuje to, že si klienti kupují finanční produkty, které by si při znalosti objektivních informací nikdy nekoupili. A v tom je zakopaný pes českého finančního poradenství.

Někteří poradci poskytují klientům zkreslené informace kvůli svojí nevědomosti, někteří dokonce úmyslně. Výsledek je bohužel obdobný. Poškozený klient. Někteří klienti takto přes IŽP investovali rodinné úspory např. ze stavebního spoření. Nastavili si smlouvy na pojistnou dobu 30 let a první dva roky platili 5.000,- Kč měsíčně, jelikož mohli čerpat finanční prostředky z ukončeného stavebního spoření, a potom snížili platbu na 500 – 1.000,- Kč měsíčně, což odpovídalo jejich reálným finančním možnostem. Tímto způsobem přišlo mnoho klientů o více než 100.000,- Kč. Hlavním problémem je, že smlouvy se nastavují na pojistnou dobu 30 let, ale akviziční a správní poplatky jsou hrazeny z plateb v prvních dvou letech.

Jen poradci, kteří mají odborné znalosti a ctí etické principy finančního poradenství, poskytují zprostředkovatelské služby na finančním trhu v souladu s principy odborné péče. Již od roku 2009 má být běžným standardem, že klienti dostávají v procesu sjednání IŽP podrobné kalkulace, ze kterých je naprostá většina poplatků dobře čitelná, a riziko použití nekalých praktik se tak minimalizuje.

Přesto se i v dnešní době v praxi stále setkávám s případy, kdy jsou klientům prodávány předražené IŽP, ve kterých přicházejí o statisícové částky, aniž by o tom věděli. Celá řada klientů, která se nenechala zastrašit, však dostala svoje peníze zpátky. Někteří museli bojovat o svoje práva i u soudu. Naštěstí úspěšně. Nyní mají poškození klienti o jeden velmi účinný nástroj více.

Od listopadu 2013 je pro řešení sporů týkajících se životního pojištění nově příslušný Finanční arbitr. Řízení před arbitrem je mnohem méně formální než u soudu. Nemusí se platit soudní poplatky a většinou není nutné ústní jednání ve věci samé. Šance získat adekvátní odškodnění za nekalé praktiky v pojišťovnictví se rapidně zvyšuje. Jen za poslední rok uplatňujeme s kolegy pro naše klienty náhradu škody za nekalé praktiky v pojišťovnictví ve výši přes 10.000.000,- Kč. A celkově probíhá u Finančního arbitra celkem již několik set jednotlivých sporů. Rozšíření působnosti finančního arbitra i na tyto spory je velkým povzbuzením v boji proti nekalým praktikám na finančním trhu.

Mgr. Lukáš Kaplan, €FATM
www.poradnaposkozeneho.cz
www.eucs.cz


© KFP, 2015. Děkujeme, že ctíte autorská práva. Článek můžete kopírovat pouze v případě, že jej uveřejníte v plném rozsahu a jako zdroj uvedete webové stránky www.kfp.cz.

 
© 2006 - 2022 K.F.P. - všechna práva vyhrazena
Dotazy a připomínky: klient@kfp.cz
Programovali: SE-MO Data