HomeŘešení pro vásOdborné dovednostiZajištění16 tipů k životnímu pojištění
Získejte za 90 minut 30 let zkušeností.Získat zde!

Klientské oddělení KFP

Tel.: 733 120 176
(po-pá 8:00-15:00)
Email: klient@kfp.cz

Aktuality

Knihovna

Ke stažení

16 tipů k životnímu pojištění

Dokud klient není finančně nezávislý, je pojištění nejdůležitější produkt v portfoliu. Kdyby bylo pojištění zdarma, tak Vám jednoznačně doporučíme: „pojistěte si všechna rizika, na maximální částku, bez spoluúčasti, do konce života!“. Ovšem protože zdarma není, pojďme se v dnešním tipu zamyslet, jak zaplatit na pojistném co nejméně a přitom mít vše důležité vyřešeno.
 
 
1.      Životní pojištění, tj. riziko smrti z jakékoliv příčiny (přirozenou smrtí i smrtí úrazem) kryje kapitálové životní pojištění, investiční životní pojištění a rizikové životní pojištění.
2.      Kapitálové životní pojištění je pojištění se šetřením bez možnosti ovlivnit, do čeho je spořící složka investována (rozhoduje o tom pojišťovna).
3.      Investiční životní pojištění je pojištění se šetřením s možností ovlivnit, do jakého typu aktiv je spořící složka investována (rozhoduje o tom klient).
4.      Rizikové životní pojištění je prosté krytí rizika smrti bez šetření.
5.      Výnos z kapitálového i investičního životního pojištění je na konci zdaněn srážkovou daní (dnes 15 %). To je v porovnání s investicemi do fondů nevýhoda, neboť u investic do fondů je po 6-ti měsících výnos od daně osvobozen.
6.      Rovněž struktura poplatků je u kapitálového a investičního životního pojištění méně výhodná než u investic do podílových fondů.
7.      Vzhledem ke zdanění, poplatkům a vyšší odměně pro zprostředkovatele je šetření na nezávislost touto formou výrazně dražší než přímé investice do fondů.
8.      Kapitálové životní pojištění (se spořením) je cca je 4 a vícekrát dražší než rizikové životní pojištění (bez spoření). Proto pojišťovat se kapitálovým pojištěním je drahé!
9.      Jedinečnou výhodou kapitálového, investičního a rizikového životního pojištění oproti ostatním finančním produktům je zproštění od placení pojistného v případě úplné invalidity. Zproštění znamená, že v případě úplně invalidity (způsobené nemocí či úrazem) jste zproštění povinnosti platit pojistné, přičemž pojištění smrti zůstává nadále v platnosti. U kapitálového a investičního životního pojištění navíc dohodnutou sumu za Vás našetří pojišťovna.
10. Je-li nutné uzavřít životní pojištění, využijte zproštění od placení pojistného vždy, dovoluje-li to zdravotní stav klienta. Cena zproštění se pohybuje do 10 % z pojistné částky placené za riziko.
11. Životní pojistku uzavírejte až od doby, kdy je na Vás někdo ekonomicky závislý.
12. Životní pojistku uzavírejte jen do doby, kdy na Vás bude někdo ekonomicky závislý.
13. Životní pojistku je vhodné zrušit, stanete-li se finančně nezávislými.
14. Životní pojistku uzavírejte na částku, která na 3 roky kompenzuje pozůstalým rozdíl mezi budoucími příjmy a výdaji. Není-li to možné, snažte se tomuto ideálu přiblížit.
15. Manžele/partnery pojišťujte v poměru odpovídajícím jejich příjmům. Vydělává-li jeden z partnerů více, měl by mít vyšší pojistku. Je-li rozdíl zásadní, nemusí mít ekonomicky méně významný partner pojistku vůbec.
16. Životní pojištění dítěte (na smrt) je nemorální a ekonomicky neopodstatněné (jeho smrt nikoho ekonomicky neohrozí – právě naopak).
 
Klíčový tip – pro posouzení, zda klient pojištění potřebuje či ne a jaké, pomohou tři otázky.
  1. co nejhoršího může moje klienty postihnout?
  2. způsobí tato situace klientům dlouhodobé vážné ekonomické problémy?
  3. řešilo by tuto situaci (za rozumnou cenu) pojištění a jaké?

© KFP, 2006. Děkujeme, že ctíte autorská práva. Článek můžete kopírovat pouze v případě, že jej uveřejníte v plném rozsahu a jako zdroj uvedete webové stránky www.kfp.cz.

 
© 2006 - 2024 K.F.P. - všechna práva vyhrazena
Dotazy a připomínky: klient@kfp.cz
Programovali: SE-MO Data